Support

Filmer

Övergripande

Konto

Inloggning
Visar hur du loggar in till SundaHus Miljödata.
Inbjudningskod: användare med konto
Hur man uppdaterar sitt konto med nya behörigheter, t.ex. tillgång till projekt.
Inbjudningskod: användare utan konto
Använda inbjudningskod för att skapa ett nytt inloggningskonto.

SundaHus Miljödata

Kom igång

Uppslagsverk
Sök- och visningsalternativ
Visar olika sätt att söka och vilka visningsalternativ man kan välja.
Produkters detaljsida
Beskriver kortfattat olika nyheter på detaljsidan.
Beställ bedömning
Beskriver hur man beställer en bedömning.
Projekt
Se produkter i kollektion
Beskriver hur du visar produkterna i din kollektion i projektet.
Registrera produkt i kollektion
Beskriver hur man aktiverar sin kollektion och registrerar produkter.
Registrera plats och mängd
Beskriver hur man lägger till plats- och mängdinformation om en produkt.
Läsa plats och mängd
Beskriver hur man läser plats- och mängdinformation.
Kopiera kollektion
Beskriver hur man kopierar produkter från en kollektion till en annan.
Ändra status
Beskriver hur man ändrar sin kollektionsstatus från registrering pågår till registrering klar.
Skapa sammanställning
Beskriver hur man skapar en kollektionssammanställning och hur man laddar hem en zip-fil.
Bevakningar
Beskriver hur man slår på en eller flera bevakningar.
Skapa diagram
Skapa diagram som visar fördelningen av antalet registrerade artiklar i en kollektion.
Skapa kollektionsöversikt
Skapar en rapport i Excelformat som visar översikten av samtliga artiklar i en kollektion inkl. avvikelser, plats och mängd, kommentarer, bevakningar m.m.

Kollektioner

Se produkter i kollektion
Beskriver hur du visar produkterna i din kollektion i projektet.
Registrera produkt i kollektion
Beskriver hur man aktiverar sin kollektion och registrerar produkter.
Registrera plats och mängd
Beskriver hur man lägger till plats- och mängdinformation om en produkt.
Läsa plats och mängd
Beskriver hur man läser plats- och mängdinformation.
Kopiera kollektion
Beskriver hur man kopierar produkter från en kollektion till en annan.
Ändra status
Beskriver hur man ändrar sin kollektionsstatus från registrering pågår till registrering klar.
Skapa sammanställning
Beskriver hur man skapar en kollektionssammanställning och hur man laddar hem en zip-fil.
Skapa diagram
Skapa diagram som visar fördelningen av antalet registrerade artiklar i en kollektion.
Skapa kollektionsöversikt
Skapar en rapport i Excelformat som visar översikten av samtliga artiklar i en kollektion inkl. avvikelser, plats och mängd, kommentarer, bevakningar m.m.

Sök

Sök- och visningsalternativ
Visar olika sätt att söka och vilka visningsalternativ man kan välja.

Bedömningar

Produkters detaljsida
Beskriver kortfattat olika nyheter på detaljsidan.
Beställ bedömning
Beskriver hur man beställer en bedömning.
Bedömningskriterier 6.0
Beskriver skillnader i SundaHus Miljödata efter att bedömningskriterier 6.0 implementerats.

Sortiment

Läsa sortiment
Beskriver hur man ser alla produkter i ett sortiment.
Snabbregistrering i sortiment
Beskriver hur man som administratör kan snabbregistrera produkter i ett sortiment.

Granskning

Granska kollektion
Beskriver hur man aktiverar för granskning.
Läsa granskningsresultat
Visar hur man aktiverar för läsning och hur man kan se granskningsresultat.

Kemikalielista

Förenklad kemikalielista: redigering
Beskriver hur man administrerar en förenklad variant av kemikalielista i SHMD.
Förenklad kemikalielista: se produkter
Beskriver hur man lätt kan se vilka produkter som ingår i en förenklad kemikalielista.
Gammal variant: redigering av kemikalielista
Visar hur man lägger till produkter i en kemikalielista.
Gammal variant: se produkter i kemikalielista
Beskriver hur man enklast kan se produkter i den färdiga kemikalielistan.

Bevakningar

Bevakningar
Beskriver hur man slår på en eller flera bevakningar.

Leverantör

Leverantörssida
Visar vad man har tillgång till som leverantör och hur man administrerar lev.konton.
Beställ bedömning
Beskriver hur leverantörer beställer bedömning av produkter.
Uppdatera dokument
Visar hur leverantörer kan uppdatera dokument som finns på webben.
Bedömningskriterier 6.0
Beskriver skillnader i SundaHus Miljödata efter att bedömningskriterier 6.0 implementerats.

Förvaltning

Felavhjälpande underhåll
Beskriver hur man registrerar produkter för felavhjälpande underhåll och kopplar detta till plats.

Vanliga frågor

Hur kan jag som leverantör använda SundaHus i min marknadsföring?

Leverantörer med produkter bedömda i SundaHus Miljödata kan använda SundaHus logga i sin marknadsföring. Läs mer om hur du gör det här.

Vad behöver jag som leverantör göra innan jag beställer en bedömning?

Innan du lägger en bedömningsbeställning bör du se till att ha alla underlag till hands. Då går handläggningstiden snabbare och ärendet kan slutföras utan förseningar. Se gärna våra villkor för ytterligare information.

Vilka dokument behöver ni från oss som leverantör för att göra en bedömning?

För kemiska produkter krävs alltid ett Säkerhetsdatablad, vilket ger information om de kemiska farorna kopplad till produkterna. Detta dokument är juridiskt bindande och ska alltid ska kunna tillhandahållas av leverantörer som säljer kemiska produkter.

För både kemiska och övriga produkter vill vi ha en Byggvarudeklaration alternativt någon annan form av miljödeklaration (t.ex. egen form av miljödeklaration, EPD, PEP).

Dokumenten ska dessutom ha ett erforderligt innehåll för att dokumentationen ska anses som fullständig (se vår checklista för vidare information). I vår checklista kan ni se specifika uppgifter som vi kommer att titta efter uppdelat på olika produktkategorier.

En mall för Byggvarudeklaration finns att hitta på följande webbplats. Vi ser gärna att ni också tillhandahåller produktblad, drift- och skötselinstruktion, emissionsredovisningar och miljömärkningsintyg där relevant.

Vad är BVD?

BVD är förkortning för Byggvarudeklaration som ska vara en grund för bedömning av en varas miljöpåverkan i olika skeden av livscykeln. Formulär för Byggvarudeklaration finns hos Föreningen för Byggvarudeklarationer. Här finns också anvisning om hur du fyller i deklarationen.

Hur kan jag som leverantör uppdatera dokument till mina produkter?

Med ditt Leverantörskonto har du möjlighet att uppdatera dokument direkt i SundaHus Miljödata. På leverantörssidan får du en översikt av era varumärken och kan nå bedömningen av dess produkter. På varje produktsida kan du antingen välja att uppdatera de dokument som redan finns tillagda till bedömningen eller föreslå ett nytt dokument som bör läggas till (se nedanstående hjälpfilm "Uppdatera dokument"). OBS! Här kan du bara uppdatera dokument om de finns på en webbplats. Om dokumenten inte finns tillgängliga på webben kan du istället skicka dokumenten (helst i PDF-format) till docs@sundahus.se.

Uppdatera dokument
Hur rapporterar jag som leverantör ett eventuellt fel i en bedömning?

För att kunna rapportera något felaktigt i en bedömning måste du vara inloggad med ditt Leverantörskonto. Du hittar länken "Rapportera fel" längst ner på varje produktsida. SundaHus kemister tar sedan hand om ärendet och skickar ett svar om något ska åtgärdas eller inte. Nedanstående hjälpfilm visar hur du rapporterar ett fel.

Rapportera fel
Hur får jag ett nytt lösenord?

Genom att klicka på "Glömt lösenordet" vid inloggningsmodulen och följa instruktionerna kan du få ett nytt lösenord skickat till din e-post.

Hur får jag tillgång till ett projekt i SundaHus Miljödata?

Beställaren av projektet tillhandahåller konton i SundaHus Miljödata och hjälper dig att få rättigheter i projektet.

Vilka produkter är godkända att använda i projektet?

Beställaren av projektet bestämmer vilka miljökrav som gäller och därmed vilka produkter som är accepterade. Är du osäker på vilka miljökrav som ställs rekommenderar vi dig att kontakta din beställare.

Hur gör jag om produkten jag vill använda inte finns i SundaHus Miljödata?

Om produkter saknas i SundaHus Miljödata finns flera möjligheter. Om beställaren tar kostnaden för bedömningen kan du göra en bedömningsbeställning under "Beställ" direkt i SundaHus Miljödata. Vill du själv bekosta bedömningen beställer du en bedömning på samma ställe och noterar dina faktureringsuppgifter under övrigt. Möjligheten finns också att be leverantören lägga in produkten. Kontakta leverantören och be de göra en bedömningsbeställning i SundaHus Miljödata. Du kan också välja att själv verifiera att produkten som du tänker använda uppfyller beställarens miljökrav.

Vad har ni för olika typer av licenser?

Vi har flera olika typer av licenser beroende på behov. Mera information om våra olika licensformer för dig som beställare, konsult, arkitekt eller entreprenör hittar du här.

För dig som är leverantör finns information om olika licenstyper här.

Vad är SundaHus Miljödata?

Ingen vill bygga med farliga ämnen, även om det inte alltid går att undvika. Vi erbjuder ett webbaserat system som används som verktyg för fastighetsägare att säkerställa medvetna materialval samt för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

Vad menar SundaHus med "medvetna materialval"?

Det handlar främst om två saker. Att kunna välja bort farliga ämnen samt att dokumentera. Det är många aspekter som måste vägas in vid produktval, t ex funktion, kvalitet, pris, energi och estetik, och då går det inte alltid att bygga utan farliga ämnen utan dokumentationen blir det viktigaste. Dessutom kan det som är ”ofarligt” idag klassificeras som farligt imorgon. Genom dokumentation på kemisk ämnesnivå skapar vi förutsättningar att ha kontroll över innehållet i en byggnad över tid.

Vilka är SundaHus kunder?

Det är framförallt långsiktiga fastighetsägare. Vi har kunder i hela Sverige, både offentliga och privata aktörer. Vi ser en ökad tillströmning av kunder som har tänkt till och söker anpassade lösningar och en kompetent partner. Kunderna har ofta höga ambitioner men framförallt är de måna om att arbetet ska bedrivas på ett effektivt och målinriktat sätt samt att arbetet ska ge resultat.

På vilket sätt kan SundaHus Miljödata bidra till ett effektivt arbetssätt?

I SundaHus Miljödata finns unika funktioner som innebär att kunderna kan arbeta effektivt och resultatinriktat med medvetna materialval. Ett exempel är våra mycket populära statistikrapporter som används för att sätta och följa upp mål. Att systemet kan interagera med BIM och förvaltningssystem innebär fantastiska möjligheter att ytterligare bidra till bra resultat.

Hur ger jag SGBC:s granskare tillgång till SundaHus i ett Miljöbyggnadsprojekt?

Kontakt kundansvarig på SundaHus och meddela vilket projekt som ska granskas. Du får då information om vad du ska ange i Miljöbyggnadsansökan och SundaHus ger granskaren tillgång till projektets loggbok. Du ska inte ange dina egna inloggningsuppgifter i ansökan. Meddela SundaHus när granskningen är klar så att loggboken kan tas bort från SGBC:s konto igen.

Hur uppfyller jag materialkraven i Miljöbyggnad med SundaHus?

SundaHus erbjuder flera funktioner och tjänster som stöd i Miljöbyggnadsprojekt. Vi har sammanfattat detta här.

Varför ska fastighetsägare välja SundaHus?

För att vi verkligen bryr oss om våra kunder och ger dem full support för att de ska lyckas med medvetna materialval. Med vår kompetens inom kemi, miljö och IT erbjuder mycket mer än ett bedömningssystem! Exempelvis får varje projekt en kundansvarig som håller utbildningar för projektdeltagarna och stöttar kunden under projektets gång. Den höga kompetensen inom företaget i kombination med en väl utarbetad metodik och ett välutvecklat system innebär att vi kan ge kunderna fullt stöd i arbetet med dokumentation av byggvaror och medvetna materialval.

Dokument

Miljödata - Bedömningskriterier

I detta dokument beskrivs bedömningskriterierna för SundaHus Miljödata.

Allmänna villkor - Bedömning av produkter

Dessa villkor gäller vid SundaHus bedömning av produkter.

Miljödata - Symbolförklaringar

I detta dokument beskrivs symbolerna som används för presentationen av produkternas miljöinformation i SundaHus Miljödata.

Allmänna villkor - EnviroLink

Dessa villkor gäller för SundaHus EnviroLink.

Allmänna villkor - Miljödata

Dessa villkor gäller för SundaHus Miljödata.

Varumärkeslicens SundaHus logotype

Det är tillåtet att kostnadsfritt använda SundaHus logga i er marknadsföring förutsatt att ni har tecknat ett licensavtal med oss. Avtalet skrivs under av er och skickas till johan@sundahus.se

Prislista bedömningar 2019

Detta dokument visar de gällande priserna för bedömningsbeställningar.

Uppfyll materialkraven i Miljöbyggnad med hjälp av SundaHus

SundaHus erbjuder flera funktioner och tjänster som stöd i Miljöbyggnadsprojekt.

Miljödata - Fördelar SundaHus

Sammanfattning över de funktioner och tjänster som SundaHus erbjuder för att göra arbetet med medvetna materialval effektivt.

Svar till remittenter om nya förslaget för PVC

Detta dokument har en sammanställning av remissvar angående förslaget om nya kriterier för PVC samt SundaHus-svar till remittenterna.

SundaHus-intyg för PVC

Våra nya kriterier för PVC-bedömningar öppnar upp för möjligheten att ha ett riskperspektiv i SundaHus-bedömningar av PVC-produkter och därmed en B-bedömning för tidigare C+ bedömda produkter. För att visa att man uppfyller dessa krav får detta dokument fyllas i och skickas tillsammans med sina bilagor till docs@sundahus.se. Tillhörande bilagor skrivna och undertecknade på underleverantörens egna mallar godtas också.

SundaHus deklarationsmall för produktinformation och miljöbedömning (svenska)

Detta dokument är en mall för att redovisa miljö- och annan produktinformation på svenska. Den utgör en bra grund för bedömning av varor.

SundaHus deklarationsmall för produktinformation och miljöbedömning (engelska)

Detta dokument är en mall för att redovisa miljö- och annan produktinformation på engelska. Den utgör en bra grund för bedömning av varor.

SundaHus Kriterieprocess

I detta dokument beskrivs hur SundaHus bedömningskriterier utvecklas.

Intyg för socialt ansvarstagande (CSR)

I denna blankett kan man fylla i information om företagets CSR-arbete.

SundaHus-intyg om restmonomerhalter för akrylnitril, bisfenol A, butadien, propylenoxid och etylenoxid

Intyg som kan fyllas för att påvisa att restmonomerhalten i polymeren inte överstiger följande gränsvärden: > 15 ppm för akrylnitril > 2 ppm för butadien > 5 ppm för propylenoxid > 5 ppm för etylenoxid

Remiss av SundaHus Miljödata Bedömningskriterier 6.1.5

Här kan du läsa remissen för SundaHus Miljödata Bedömningskriterier 6.1.5.

Intyg om redovisningskrav

Med detta dokument kan en materialleverantör intyga att redovisningen av innehåll i bedömningens underlag uppfyller krav enligt gällande SundaHus-kriterier.