Om oss

SundaHus i Linköping AB (publ)

Bolagsinfo

SundaHus erbjuder fastighetsägare trygghet, nu och i framtiden, genom ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval. Med ett webbaserat system och kvalificerad rådgivning är SundaHus en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

SundaHus i Linköping AB (publ) grundades 1990 som ett konsultbolag för en bättre inomhusmiljö och är idag en ledande aktör på området medvetna materialval.

Vision

SundaHus ska vara internationellt ledande och den mest professionella leverantören av system- och konsulttjänster som leder till ett samhälle utan hälso- och miljöfarliga ämnen.

Affärsidé

Vår affärsidé är att, som oberoende företag, sälja strukturerad information och konsulttjänster för en hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn.

Miljö- och kvalitetspolicy

SundaHus ska arbeta för en hållbar utveckling genom att skapa förutsättningar för våra kunder att minska sin miljöbelastning. SundaHus strävar efter att alltid ha kunden i fokus samt ständigt förbättra vår miljöprestanda genom att:

 • hålla hög användarvänlighet i databasen och löpande utveckla funktioner efter kundens behov.

 • våra bedömningar i databasen utförs med stöd av ett välutvecklat systemstöd, hög kompetens och väl utarbetade rutiner.

 • ha ett strukturerat och systematiskt arbetssätt för att uppdatera bedömningarna i databasen.

 • ha god transparens i våra kriterier, bedömningar och ställa höga krav på den dokumentation be- dömningarna baseras på håller god kvalitet.

 • tillhandahålla lättillgänglig information om ingående material och ämnen i produkter och om dess avfallshantering, för att förebygga

 • spridning av hälso- och miljöfarliga ämnen i sam- hället samt tillhandahålla smidiga verktyg för att konkretisera och styra upp miljöarbetet inom bygg- och fastighetsförvaltning.

 • tillämpa livscykeltänkande som kontinuerligt dokumenteras och följs upp

 • skapa incitament för leverantörer att förbättra dokumentationen av byggvarornas innehåll, samt substituera farliga kemikalier.

 • i våra konsultuppdrag ge råd och stöd som minskar våra kunders miljöpåverkan.

 • anpassa verktygen och tjänsterna mot gällande lagstiftning

 • minska miljöpåverkan i vår egen verksamhet

Fastställd 2015-06-22

Kontaktuppgifter

SundaHus i Linköping AB (publ)
Organisationsnummer: 556404-1373 013-21 40 90 Teknikringen 10
583 30 Linköping

Medarbetare

Emelie Andersson

Projektadministratör 013-36 30 81

Jesper Björling

Miljökonsult 013-36 30 88 076-109 42 01

Jan Boström

Teknikutvecklingschef 013-36 30 73 070-209 91 62

Andreas Danielsson

Systemutvecklare

Lisa Elfström

Vice VD/Marknadschef 013-36 30 75 070-360 67 40

Rebecka Hovenberg

Miljökonsult (tjänstledig)

Angelica Hultin

Miljökonsult, kemist 013-36 30 84 073-274 51 24

Tobias Jakobsson

Miljökonsult 013-36 30 71

Arvid Jannert

VD 013-36 30 79 076-109 28 01

Pär Jansson

Försäljning 013-36 30 76

Christian Jigander

Systemutvecklare

Daniel Karlsson

Försäljningsansvarig 013-36 30 93 073-356 77 87

Louise Kransmo

Miljökonsult, kemist (föräldraledig) 013-36 30 85

Johannes Lindgren

Systemutvecklare

Suzanne Marcusson

Ekonomiansvarig 013-36 30 74

Karim Nathani

Kemist 013-36 30 72

Sara Orell

Kemist

Jens Silverljung

Systemutvecklare 013-36 30 89

Fredrik Swartling

Systemutvecklare 013-36 30 78

Emma Thorstensson

Miljökonsult 013-36 30 82 076-109 42 40

Mårten Thurén

Systemutvecklare 013-36 30 86

Jane Wigren

Chef Miljöbedömnings-verksamheten 013-36 30 77 076-109 28 02

Johan Wärn

Kemist, leverantörsansvarig 013-36 30 87

Rui Zhang

Systemutvecklare, projektledare (föräldraledig) 013-36 30 83

Vill du bli en del av SundaHus?

Jobba hos oss!

Styrelse

SundaHus styrelse har sitt säte i Linköping.

Arvid Jannert

VD 013-36 30 79 076-109 28 01

Helene Wintzell

Ordförande

Krister Arlinger

0705-33 87 44

Simo Pykälistö

Medlemsskap

SundaHus är stolta medlemmar av