Om oss

SundaHus i Linköping AB (publ)

Bolagsinfo

SundaHus erbjuder fastighetsägare trygghet, nu och i framtiden, genom ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval. Med ett webbaserat system och kvalificerad rådgivning är SundaHus en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

SundaHus i Linköping AB (publ) grundades 1990 som ett konsultbolag för en bättre inomhusmiljö och är idag en ledande aktör på området medvetna materialval.

Vision

Vår vision är att skapa en långsiktigt värdefull byggd miljö genom att möjliggöra medvetna beslut som främjar människors hälsa och miljön.

Mission

Vi hjälper företag och organisationer med att skapa långsiktigt värdefulla byggda miljöer genom enkla och effektiva lösningar för medvetna materialval.

För att förvalta och utveckla vår höga trovärdighet och position i marknaden är  transparens och kvalitet centralt i allt vi gör.

Med IT som bas, hög kompetens inom bygg, miljö och kemi samt ett väl utvecklat samarbete med kunder och partners vill vi vara en naturlig del i våra kunders processer.

Affärsidé

Vår affärsidé är att, som oberoende företag, sälja strukturerad information och konsulttjänster för en hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn.

Miljö- och kvalitetspolicy

SundaHus ska arbeta för en hållbar utveckling genom att skapa förutsättningar för våra kunder att minska sin miljöbelastning. SundaHus strävar efter att alltid ha kunden i fokus samt ständigt förbättra vår miljöprestanda genom att:

 • hålla hög användarvänlighet i databasen och löpande utveckla funktioner efter kundens behov.

 • våra bedömningar i databasen utförs med hjälp av ett välutvecklat systemstöd, hög kompetens och väl utarbetade rutiner.

 • ha ett strukturerat och systematiskt arbetssätt för att uppdatera bedömningarna i databasen.

 • ha god transparens i våra kriterier, bedömningar och ställa höga krav på den dokumentation be- dömningarna baseras på håller god kvalitet.

 • tillhandahålla lättillgänglig information om ingående material och ämnen i produkter och om dess avfallshantering, för att förebygga

 • spridning av hälso- och miljöfarliga ämnen i sam- hället samt tillhandahålla smidiga verktyg för att konkretisera och styra upp miljöarbetet inom bygg- och fastighetsförvaltning.

 • tillämpa livscykeltänkande som kontinuerligt dokumenteras och följs upp

 • skapa incitament för leverantörer att förbättra dokumentationen av byggvarornas innehåll, samt substituera farliga kemikalier.

 • i våra konsultuppdrag ge råd och stöd som minskar våra kunders miljöpåverkan.

 • anpassa verktygen och tjänsterna mot gällande lagstiftning

 • minska miljöpåverkan i vår egen verksamhet

Fastställd 2018-03-23

Kontaktuppgifter

SundaHus i Linköping AB (publ)
Organisationsnummer: 556404-1373 013-21 40 90 Teknikringen 10
583 30 Linköping

Medarbetare

David Agerwall

Kemist 013-36 30 71

Hilde Barstad Axelsson

Miljökonsult 013-36 30 97

Tatiana Bertelsen

Kemist 0045 40 62 78 14

Jan Boström

Head of Sustainability Business Development 013-36 30 73 070-209 91 62

Malin Dahlgren

Chef Bedömning 013-36 30 70

Gustav Dahlin

CTO

Vera Elvingson

Miljökonsult 013-36 30 74

Mihreta Fetahović

Projektadministratör 013-36 30 80

Johan Fogelholm

Administratör 013-36 30 88

Liza Fors

Administratör 013-36 30 83

Simon Gutgesell

Drift- och underhållstekniker

Rickard Hahn

Försäljning 013-36 30 72 073-842 76 80

Peter Hedeta

Kemist 013-36 30 84

Anna Hofmann

Senior Kemist 013-36 30 77

Sebastian Ingels

Kemist 013-36 30 87

Vedran Isak

Systemutvecklare 013-36 30 76

Alice Johansson

Miljökonsult 013-36 30 98

Felicia Johansson (föräldraledig)

Miljökonsult 013-36 30 94 073-274 51 24

Daniel Karlsson

Försäljningschef 013-36 30 93 073-356 77 87

Erik Karlsson

Försäljning 073-866 70 63

Maria Kihlström

HR-chef 079-337 07 27

Linda Lantz

Kemist 013-36 30 90

Karin Linblad Ahldén

Produktägare hållbarhet 013-480 49 52 073-802 19 77

Anton Lundström

Kemist 013-36 30 91

Pera Oddman

Kundsupport bedömningar 013-36 30 79

Marcus Pettersson

Engineering Manager 070-923 81 88

Josefin Rundblad

Kontorsadministratör 076-234 71 45

Rolf Sievert

Systemutvecklare 013-36 30 99

Jens Silverljung

Systemutvecklare 013-36 30 89

Marcin Szymanski

VD 013-36 30 75 070-204 48 34

Mårten Thurenmyr

Systemutvecklare 013-36 30 86

Vill du bli en del av SundaHus?

Jobba hos oss!

Medlemsskap

SundaHus är stolta medlemmar av