Fastighetsägare

Effektivt och resultatorienterat arbete med medvetna materialval

Att som fastighetsägare arbeta med medvetna materialval är för många direkt kopplat till miljöfrågan generellt men i synnerhet till kemikalier. Detta tycker även vi på SundaHus är viktigt. Men det är också en fråga om att agera medvetet långsiktigt och ekonomiskt.

Genom att arbeta med genomtänkta rutiner går det att skapa en digital informationsbank över en byggnads innehåll som inte bara leder till bättre miljö och hälsa utan även till en mer rationell drift av fastigheter.

Med SundaHus Miljödata som verktyg, en välutvecklad metodik och stöd från våra erfarna medarbetare erbjuder SundaHus en helhetslösning för att ni ska få fullt stöd i ert arbete med medvetna materialval.

 

Några av våra kunder

SundaHus i bygg- och förvaltningsprocessen

Med SundaHus Miljödata som verktyg och stöd från våra erfarna medarbetar får ni fullt stöd i ert arbete med medvetna materialval.

Projektering

Beställarens krav ska genomsyra hela processen. Genom våra verksamhets- och projektlicenser får arkitekter och konsulter tillgång till SundaHus Miljödata redan i projekteringen vilket innebär att de tidigt i projekten kan säkerställa beställarens krav.

 

Vid behov erbjuder vi utbildningar som syftar till att ge grundläggande förståelse för beställarens krav och hur systemet används i praktiken.

Entreprenad

Genom våra verksamhets- och projektlicenser får även samtliga entreprenörer tillgång till SundaHus Miljödata. Det innebär att de får ett verktyg som hjälper dem att verifiera beställarens krav samt ger dem möjlighet att registrera alla byggvaror, inklusive dokument, i projektet. Snabbt och effektivt!

 

Vid behov erbjuder vi utbildningar som syftar till att ge grundläggande förståelse för beställarens krav och hur systemet används i praktiken.

Förvaltning

Att dokumentera byggvaror i SundaHus Miljödata innebär att ni har kontroll över vilka produkter som finns i en byggnad över tid. Systemet kan även användas inom drift- och förvaltning vilket ytterligare bidrar till att dokumentationen över innehållet i byggnaderna hålls aktuellt och samt att arbetet med att fasa ut farliga ämnen fortsätter.

 

Genom koppling till ert förvaltningssystem skapar vi ännu bättre möjligheter för er att arbeta resultatinriktat och effektivt även i förvaltningsskedet.

Rivning

Genom att dokumentera alla byggvaror i SundaHus Miljödata så skapas ett bra underlag till framtida rivningsplaner.

SundaHus Miljödata

SundaHus Miljödata är marknadens ledande system för medvetna materialval inom bygg- och fastighetsbranschen. Systemet innehåller en mängd funktioner som innebär att det kan användas tids- och kostnadseffektivt i hela bygg- och förvaltningsprocessen.

Läs mer

Utbildning

Vill ni lära er mera om farliga ämnen i byggprodukter, maximera nyttan med SundaHus som verktyg eller helt enkelt vässa ert arbete med medvetna materialval i byggprocessen? Vi erbjuder utbildningar och workshops inom olika områden som syftar till att höja medvetenheten och kunskapen om medvetna materialval.

Vi genomför både öppna och företagsanpassade utbildningar.

Läs mer

Miljökonsult

För att arbetet med medvetna materialval ska bli så effektivt och resultatinriktat som möjligt kan våra miljökonsulter ge ett bra stöd under projektens gång. 

Läs mer