SundaHus Miljödata Licenser

Användarlicens

Användarlicensen ger möjlighet för en användare att använda SundaHus Miljödata som ett uppslagsverk.

 

Verksamhetslicens

Ett företag eller organisation kan teckna en Verksamhetslicens vilken omfattar obegränsat antal projektregistreringar och användare. Alla funktioner i SundaHus Miljödata ingår i en Verksamhetslicens.

Projektlicens

En projektlicens omfattar tillgång till SundaHus Miljödata för alla aktörer i ett projekt. Beställare, Arkitekter, Konsulter och Entreprenörer får tillgång till en projektanpassad kollektionsstruktur där information om använda produkter registreras. Användarna kan ges behörighet att registrera produkter eller att enbart läsa om vilka produkter som registrerats.

Licenser för leverantörer

Som leverantör av produkter till SundaHus Miljödata kan du läsa mer om olika licensformer här.

 

Användarlicens Projektlicens Bas Projektlicens Verksamhetslicens Bas Verksamhetslicens
Antal användare 1 Samtliga i projektet Samtliga i projektet Fritt antal Fritt antal
Antal projekt 0 1 1 Fritt antal Fritt antal
Kraftfullt sökverktyg
Dokument
Projekt
Projektinfo
Miljökrav
Plats-, och mängdregistering
Loggbok
Avvikelsehantering
Inbjudningskod
Rapporter
Redovisningsrapport
Förvaltningsfunktion Avrop Avrop
Bevakningsfunktion
Sortiment
Kemikalielista
Utökad dokumenthantering
9 995 kr/år 3 640 kr/månad Offereras Offereras Offereras
Beställ nu Kontakta oss Kontakta oss Kontakta oss Kontakta oss
Testa gratis i 3 dagar

Samtliga priser är exklusive moms. Alla användarlicenser är personliga. Det är inte tillåtet att utlämna Användarnamn och Lösenord till någon annan person eller att använda någon annan persons inloggningsuppgifter.

Vanliga frågor

Antingen hittar du din fråga i listan över vanliga frågor, eller så är du fri att kontakta Daniel Karlsson.

Vad är SundaHus Miljödata?

Ingen vill bygga med farliga ämnen, även om det inte alltid går att undvika. Vi erbjuder ett webbaserat system som används som verktyg för fastighetsägare att säkerställa medvetna materialval samt för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

Vad menar SundaHus med "medvetna materialval"?

Det handlar främst om två saker. Att kunna välja bort farliga ämnen samt att dokumentera. Det är många aspekter som måste vägas in vid produktval, t ex funktion, kvalitet, pris, energi och estetik, och då går det inte alltid att bygga utan farliga ämnen utan dokumentationen blir det viktigaste. Dessutom kan det som är ”ofarligt” idag klassificeras som farligt imorgon. Genom dokumentation på kemisk ämnesnivå skapar vi förutsättningar att ha kontroll över innehållet i en byggnad över tid.

Vilka är SundaHus kunder?

Det är framförallt långsiktiga fastighetsägare. Vi har kunder i hela Sverige, både offentliga och privata aktörer. Vi ser en ökad tillströmning av kunder som har tänkt till och söker anpassade lösningar och en kompetent partner. Kunderna har ofta höga ambitioner men framförallt är de måna om att arbetet ska bedrivas på ett effektivt och målinriktat sätt samt att arbetet ska ge resultat.

På vilket sätt kan SundaHus Miljödata bidra till ett effektivt arbetssätt?

I SundaHus Miljödata finns unika funktioner som innebär att kunderna kan arbeta effektivt och resultatinriktat med medvetna materialval. Ett exempel är våra mycket populära statistikrapporter som används för att sätta och följa upp mål. Att systemet kan interagera med BIM och förvaltningssystem innebär fantastiska möjligheter att ytterligare bidra till bra resultat.

Hur ger jag SGBC:s granskare tillgång till SundaHus i ett Miljöbyggnadsprojekt?

Kontakt kundansvarig på SundaHus och meddela vilket projekt som ska granskas. Du får då information om vad du ska ange i Miljöbyggnadsansökan och SundaHus ger granskaren tillgång till projektets loggbok. Du ska inte ange dina egna inloggningsuppgifter i ansökan. Meddela SundaHus när granskningen är klar så att loggboken kan tas bort från SGBC:s konto igen.

Varför ska fastighetsägare välja SundaHus?

För att vi verkligen bryr oss om våra kunder och ger dem full support för att de ska lyckas med medvetna materialval. Med vår kompetens inom kemi, miljö och IT erbjuder mycket mer än ett bedömningssystem! Exempelvis får varje projekt en kundansvarig som håller utbildningar för projektdeltagarna och stöttar kunden under projektets gång. Den höga kompetensen inom företaget i kombination med en väl utarbetad metodik och ett välutvecklat system innebär att vi kan ge kunderna fullt stöd i arbetet med dokumentation av byggvaror och medvetna materialval.

Licensansvarig

Daniel Karlsson

Försäljningschef 013-36 30 93 073-356 77 87