Fakturering

Skicka fakturor till SundaHus

Ni kan skicka fakturor till oss på två olika sätt:

E-fakturor

Kontakta er e-faktureringsleverantör för hjälp med hur ni ska sända e-fakturor. Vår e-fakturaadress är vårt VAT-nr SE556404137301 (ID: 003708599126). Det går också att använda sig av PEPPOL ID: 9955:SE556404137301.

Pdf

Skicka pdf-faktura till fakturamottagare@sundahus.se

 

Ta emot fakturor från SundaHus

Om ni önskar att vi skickar e-fakturor i stället för pappersfakturor till er behöver vi följande information från er:

  • Er VAN-operatör/fakturaväxel. Kan t ex vara Visma Autoinvoice, Strålfors, Logica, BGC, InExchange eller liknande.
  • Er identitet i er fakturaväxel. Brukar vara organisationsnumret men kan även vara ett GLN (kallas även för EAN-lokaliseringsnummer) eller något annat.
  • Den elektroniska referens ni vill att vi anger. Detta kan vara olika beroende vilket projekt eller uppdrag det rör sig om. Ofta är det ett projektnummer, kostnadsställe eller kod för den som ska attestera fakturan.

Vi kan även skicka faktura som pdf, och behöver då veta vilken e-postadress ni vill att vi ska skicka till.