Trygghet för fastighetsägare

SundaHus erbjuder ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval

Fotograf: Marie Eriksson, Kommunikationsenheten Landstinget Dalarna

Några av våra kunder

Senaste nytt

  • Svanen och SundaHus utökar samarbete

    Idag har SundaHus och Nordisk Miljömärkning signerat ett avtal för ett fortsatt och utökat utbyte av information mellan systemens olika databaser.

  • Nu är det dags att boka vårens SundaHus-utbildningar

    SundaHus erbjuder heldagsutbildningar i Stockholm och Göteborg för leverantörer och producenter av byggvaror. Målet är att ge dig som leverantör och/eller producent en helhetssyn över de miljökrav som ställs på byggvaror av marknaden idag. Läs mer om utbildningarna på www.sundahus.se/tjanster/utbildning.

  • Över 21 000 bedömningar genomfördes av SundaHus 2018

    SundaHus kvalitetssäkrade bedömningsprocess är en central del för att hålla den höga kvalitet på information i SundaHus Miljödata som alla, från byggmaterialtillverkare till fastighetsägare, vill ha. Ny- och ombedömningar är en mycket viktig del i detta arbete. Totalt bedömdes över 21 000 produkter av SundaHus under 2018.

Läs mer i pressrummet

Kommande evenemang

Läs mer om våra utbildningar