Trygghet för fastighetsägare

SundaHus erbjuder ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval

Fotograf: Marie Eriksson, Kommunikationsenheten Landstinget Dalarna

Några av våra kunder

Senaste nytt

  • SundaHus Miljödata 15 år! En personlig tillbakablick

    SundaHus Miljödata presenterades första gången på Bygg- och Anläggningsmässan i Göteborg 2003. Väldigt mycket har förändrats sedan dess, samtidigt har många av de vägval som gjordes och de principer som sattes upp då stått sig väldigt väl. Vår teknikutvecklingschef, Jan Boström, berättar om de vägval och principer som har gjort SundaHus Miljödata till det framgångsrika system det är idag.

  • Miljöbyggnad förtydligar krav på redovisning av innehåll

    Från och med årsskiftet gäller SGBCs förtydligande om att ”redovisning av innehållet i en byggvara ska följa anvisningarna enligt avsnitt 3 i eBVD2015”. I praktiken innebär detta inte någon förändring för SundaHus kunder.

  • Nya priser för bedömningsbeställningar

    Den 1 januari, 2019 förändras priserna för bedömningsbeställningar i SundaHus Miljödata.

Läs mer i pressrummet

Kommande evenemang

Läs mer om våra utbildningar