Trygghet för fastighetsägare

SundaHus erbjuder ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval

Fotograf: Marie Eriksson, Kommunikationsenheten Landstinget Dalarna

Några av våra kunder

Senaste nytt

  • Nu lanserar vi kriterier 6.1.6

    Från och med den 25 januari börjar vi att tillämpa kriterierna 6.1.6. Nyheter är följande: 1. För att undvika utspädningseffekter kommer elektronik med kretskort inte att vägas in i bedömningarna. 2. En korrigering göra av beräkningsformeln för miljöfarlighet med skadliga långtidseffekter i vattenmiljön – kronisk kategori 3 (kriteriet C17) vad avser icke kemiska produkter.

  • Uppdatering av bedömningar pga. PRIO-ändringar och ATP15

  • Remissvar om nya bedömningskriterier

    ​Tack alla som har svarat på vår remiss om nya bedömningskriterier. Nu arbetar vi vidare med alla förberedelser för att få kriterierna implementerade efter årsskiftet. Detta innefattar även en ombedömning av samtliga berörda produkter.

Läs mer i pressrummet

Kommande evenemang

Läs mer om våra utbildningar