Trygghet för fastighetsägare

SundaHus erbjuder ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval

Fotograf: Marie Eriksson, Kommunikationsenheten Landstinget Dalarna

Några av våra kunder

Senaste nytt

  • SundaHus kräver inte eBVD som bedömningsunderlag

    Ett förtydligande om våra nya kriterier för redovisning av produktinnehåll. SundaHus kräver inte eBVD som enda underlag för bedömningar av byggvaror i våra kommande kriterier 6.1.5. Det är redovisningskraven för eBVD som vi hänvisar till snarare än formatet eBVD. Det innebär att information i andra format än eBVD (tex BVD3, andra miljödeklarationer och excellistor) kan vara godtagbara underlag.

  • Nya SundaHus-kriterier

    Den 1 juli kommer nya SundaHus-kriterier 6.1.5 att lanseras. Nyheterna i dessa kriterier är följande: • Hormonstörande ämnen från Chemsecs SIN-Listan läggs till i databasen. • Produkter med större mängder polykarbonatplast (>5%) får C+ om inte den har en godkänd restmonomerintyg. • Redovisningskraven för eBVD antas som minimikrav för dokumentation av kemiska och icke-kemiska produkter.

  • Automatiska uppdateringar av bedömningar i SundaHus Miljödata

    Genom att SundaHus Miljödata har ett datorstyrt beslutsstöd är det möjligt att maskinellt bedöma om alla berörda produkter i ett bräde. De nya strängare klassificeringar för bl.a. konserveringsämnen metylisotiazolinon (MIT) och blandningen CMIT:MIT (3:1) som tillkommit genom tillägget till CLPs förordning (13:e ATP) implementerades genom automatiska uppdateringar i databasen.

Läs mer i pressrummet

Kommande evenemang

Läs mer om våra utbildningar