Trygghet för fastighetsägare

SundaHus erbjuder ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval

Fotograf: Marie Eriksson, Kommunikationsenheten Landstinget Dalarna

Några av våra kunder

Senaste nytt

  • Öppet hela sommaren

    För att kunna hjälpa kunder och användare på bästa vis har kontoret öppet hela sommaren. Bedömningsbeställningar kan göras under samtliga veckor. Under vecka 31 kommer vi inte att erbjuda expressbedömningar. Glad sommar!

  • Kriterierna 6.1.5 kommer ut den 1 september

    För att hinna med alla nödvändiga förberedelser kommer lanseringen av våra nya kriterier 6.1.5 att senareläggas till 1 september.

  • SundaHus och Byggvarubedömningen samarbetar om kriterier för hormonstörande ämnen

    Byggvarubedömningen och SundaHus har sedan tidigare liknande kriterier avseende innehåll av farliga ämnen. Nu har organisationerna gemensamt beslutat att utöka kriteriet för hormonstörande ämnen. Ändringen innebär att nuvarande kriterier för hormonstörande ämnen kommer att utökas med ämnen upptagna som hormonstörande på Chemsecs SIN-lista (i dagsläget gäller det 123 ämnen).

Läs mer i pressrummet

Kommande evenemang

Läs mer om våra utbildningar