Miljökonsult

Våra miljökonsulter hjälper dig i ditt arbete med medvetna materialval

Stöd i byggprojekt

Planera

Som verksamhetslicens- och projektlicenskund får ni en egen kundansvarig som hjälper er att komma igång med medvetna materialval. Kundansvarig kan hjälpa till att formulera relevanta och tydliga miljökrav i projektet, dela med sig av mallar, AF-texter och ge tips på arbetssätt och rutiner tills ni har kommit igång med arbetet inom organisationen. Det arbete som kundansvarig lägger i uppstartsskedet ingår i er licens.

Genomföra

För att arbetet med medvetna materialval ska bli så effektivt och resultatinriktat som möjligt kan våra miljökonsulter ge ett bra stöd under projektens gång. 

Miljökonsulterna kan exempelvis delta på byggmöten, följa upp projektdeltagarnas arbete under projektets gång och svara på frågor om alternativa materialval.

Vi erbjuder även olika typer av utbildningar eller workshops för att ge arbetet så bra förutsättningar som möjligt.

Kontrollera

Uppföljning är absolut nödvändigt för att arbetet ska fungera bra. Arbetet med medvetna materialval kan med fördel följas upp under era miljörevisioner eller miljöronder.

Våra miljökonsulter är erfarna revisorer och kan revidera både materialvalen och era övriga miljökrav i projektet. De utför även granskningar i projekten där de kontrollerar om de registrerade materialvalen uppfyller era miljökrav.

 

Agera

När arbetet med medvetna materialval har pågått ett tag kan man behöva utvärdera det och se vad som behöver förbättras. Här är våra miljökonsulter kompetenta bollplank för att se hur ert arbete behöver utvecklas.

Vi kan exempelvis genomföra workshops för projektledare och sammanställa resultatet därifrån så att det blir input till era rutiner och mål samt vara ett stöd i hur arbetet med SundaHus kan spridas även till förvaltningen.

 

Sund Förskola

Översikt

Barn utsätts för många olika typer av farliga kemikalier i sin vardag. Eftersom barns kroppar inte är färdigutvecklade innebär det dessutom att de är mer känsliga för kemikalier än vuxna. Barn tillbringar en stor del av sin tid i förskolan och då är det viktigt att minimera riskerna för att barn utsätts för farliga kemikalier i den miljön.

För att kommuner och andra som driver förskoleverksamhet ska kunna arbeta med att fasa ut farliga kemikalier på förskolan har SundaHus tagit fram ett koncept för Sund Förskola.

Beskrivning av tjänster

Inventering

En inventering är ett bra sätt att ta reda på hur det ser ut när det gäller skadliga kemikalier i förskolorna. När SundaHus genomför inventeringar omfattas ytskikt, leksaker, inventarier, förbrukningsmaterial, mat, köksutrustning, utomhuslekutrustning, upphandlingsrutiner etc.

Vi kan inventera en eller flera förskolor samt hjälpa er att ta fram inventeringsprotokoll så att ni kan fortsätta inventeringarna med egen personal.

Utbildning

SundaHus erbjuder en utbildning som riktar sig till förskolepedagoger, politiker, tjänstemän och föräldrar.
Syftet med utbildningen är att deltagarna ska känna till varför det är viktigt att fasa ut farliga kemikalier i barns vardag, var de största riskerna finns och hur man kan minimera riskerna. Om utbildningen genomförs i samband med att en eller flera förskolor inventerats kan resultatet presenteras på utbildningen. Vi kan även utbilda er personal att genomföra inventeringar i egen regi. Utbildningen är förslagsvis ca 2 timmar lång och kan genomföras både dag- och kvällstid.

 

Kursbeskrivning

Utbildningar

Vi erbjuder utbildningar inom olika områden som syftar till att höja medvetenheten om vikten av medvetna materialval. Vi genomför både öppna och kundanpassade utbildningar.

Läs mer

Miljökonsultsansvarig

Emma Thorstensson

Miljökonsult (föräldraledig) 013-36 30 82 076-109 42 40