Leverantör

Möjligheter för dina kunder att enkelt följa beställarnas krav

De använder SundaHus

SundaHus Miljödata används av både offentliga och privata fastighetsägare för att säkerställa medvetna materialval. Våra kunder är ofta långsiktiga ägare som vill arbeta systematiskt med att fasa ut farliga ämnen och dokumentera innehållet i byggnaderna. Konsulter och entreprenörer är också stora användare av systemet.

Så här används SundaHus

SundaHus Miljödata används som ett verktyg för att uppfylla beställarens miljöprogram, för att dokumentera byggprodukterna i byggnaden och för att hålla reda på vilka produkter som används vid förvaltning och drift av byggnaden.

 

Vi vill understryka att SundaHus varken godkänner eller underkänner produkter. Det är beställaren som beslutar om vad som är godkänt, utifrån sina miljökrav och med hänsyn till andra faktorer såsom funktion, kvalitet, estetik och pris. Vissa beställare ställer miljökrav enligt SundaHus bedömningskriterier medan andra använder systemet för att ställa andra miljökrav. Det kan tex handla om krav enligt något certifieringssystem (t.ex. Miljöbyggnad eller Svanen) eller helt egna krav avseende innehållet i produkterna.

 

Därför ska dina produkter finnas med

Produkterna i SundaHus Miljödata exponeras för tusentals entreprenörer och konsulter vars uppdragsgivare ställer krav på att få veta innehållet i byggprodukterna. Finns era produkter i databasen blir det lättare för projektdeltagarna att välja dem och registrera dem i fastighetens loggbok.

 

Användare av SundaHus Miljödata får tillgång till uppdaterad information om era produkter direkt ur vårt system och känna sig trygga med att SundaHus ansvarar för en kontinuerlig uppdatering av databasen.

 

 

Så hjälper vi dig

Förutom att bedöma era produkter erbjuder vi flera olika tjänster som stöd för er i ert arbete.

Licenser

Du som leverantör får självklart ett gratis leverantörskonto hos SundaHus. För dig som vill ha ut mera av systemet så finns det möjlighet att skaffa en användarlicens.

Bevakningar

Kopplat till våra olika licenstyper erbjuder SundaHus olika bevakningar som gör det möjligt att kontrollera om era byggvaror uppfyller de miljökrav som ställs av aktörer på marknaden.

Utbildningar

SundaHus genomför både öppna och företagsanpassade utbildningar för leverantörer. Program och aktuella utbildningsdatum hittar du under vår utbildningssida.

Envirolink

Envirolink innebär en koppling mellan en leverantörs webbaserade produktkatalog och SundaHus Miljödata så att bedömning av en produkt visas direkt på er webbplats.

Möten och kontakter

Om du har speciella frågor som du vill diskutera med våra kemister tveka inte att kontakta leverantörsansvarig.

 

Mer om våra erbjudanden till leverantörer hittar du här.

Registrera dina produkter i SundaHus Miljödata

Beställ bedömning

Om du inte har några produkter i SundaHus Miljödata sedan tidigare behöver du beställa ett leverantörskonto.

Kontot innebär att du får en inloggning till SundaHus Miljödata och därmed kan beställa bedömning direkt via webben. Det innebär också att vi lätt kan kontakta dig om det uppstår frågor kring dina produkter samt att du får automatiska notifieringar om uppdateringar vi gjort av produktbedömningarna.

Så beställer du

 • När du är inloggad i SundaHus Miljödata går du till rubriken Beställ i menyraden.
 • Registrera beställningen: Under Bedömningsbeställningar visas ett formulär som du fyller i för att genomföra beställningen. Om någon information saknas kommer systemet att säga ifrån och markera den information som saknas.
 • Dokumentöverlämning: Helst vill vi länka till dokument på webben som används i bedömningarna eftersom vi har ett program som meddelar när förändringar har införts i dokumenten. Länkar till dokument kan du med fördel klistra in i rutan Övrig information. Om ni inte har dokument på er webbplats kan ni skicka dokument (helst i PDF-format) till docs@sundahus.se.
 • Acceptera allmänna villkor: När du accepterat våra Allmänna villkor för bedömning klickar du sedan på Beställ Bedömning.
 • Följ statusen på bedömningen: Du får en bekräftelse att beställningen tagits emot genom att en blå ruta visas ovanför beställningsformuläret. Du kan sedan följa statusen på din beställning under Mina beställda bedömningar och du kommer att få ett automatiskt mailutskick när bedömningen är klar och publicerad i SundaHus Miljödata.

Har du frågor kontakta support@sundahus.se, telnr 013-21 40 90).

Detta behöver vi veta

För kemiska produkter krävs alltid ett Säkerhetsdatablad vilket ger information om de kemiska farorna kopplad till produkterna. Säkerhetsdatablad är juridiskt bindande och ska tillhandahållas av leverantörer som säljer kemiska produkter.

 

För både kemiska och övriga produkter vill vi ha en byggvarudeklaration alternativt någon annan form av miljödeklaration (t.ex. egen form av miljödeklaration, environmental product declaration (EPD), Product Environmental Profile (PEP)). Vår mall hittar du här på svenska och på engelska.

 

Dokumenten ska dessutom ha ett erforderligt innehåll för att dokumentationen ska anses som fullständig. Vi kontrollerar innehållsbeskrivningen i dokumenten utifrån en intern checklista som är uppdelad på olika produktkategorier.

 

Vi ser gärna att ni också tillhandahåller produktblad, drift- och skötselinstruktion, emissionsredovisningar och miljömärkningsintyg där relevant.

Hur mycket kostar en bedömning?

Standardbeställning

2 500 kr/st

Leveranstid 15 arbetsdagar

 

Expressbeställning

5 000 kr/st

Leveranstid 3 arbetsdagar

 

Ombedömning 3 dagar

5 000 kr/st

Leveranstid 3 arbetsdagar

 

Ombedömning 15 dagar

2 500 kr/st

Leveranstid 15 arbetsdagar

 

Artikelimport av redan bedömda produkter

1 500 kr

Fast pris

Om du vill få ett större antal produkter bedömda erbjuder vi gärna ett fast pris för detta. Du är välkommen att kontakta leverantörsansvarig för en offert.

 

För mer detaljerad information och möjlighet till mängdrabatt - se prislista.

Se produkter i SundaHus

För att kunna se dina produkter i SundaHus Miljödata måste du logga in via vår webbplats. Nedan kan du se olika konton som kan ge dig inloggning till systemet.

Demokonto

Om du ännu inte har några produkter bedömda av SundaHus men vill komma in och titta på hur systemet är uppbyggt kan du beställa ett demokonto som är giltigt i 3 dagar efter första inloggning. Kontot är helt kostnadsfritt och ger dig full tillgång till hela SundaHus Miljödata. Här kan du beställa demokonto.

Leverantörskonto

Om du vill beställa bedömning av dina produkter samt se dina produktbedömningar i SundaHus Miljödata har du rätt att ha ett kostnadsfritt leverantörskonto. Kontot ger dig tillgång till varumärken kopplat till ditt företag samt möjlighet att få mejlnotifieringar när nya bedömningar gjorts. Här kan du beställa leverantörskonto.  

Användarlicens

Med en användarlicens har man full tillgång till hela SundaHus Miljödata som ett uppslagsverk. Här kan du beställa en användarlicens.

 

Mer information om licenstyper för leverantörer hittar du här.

SundaHus Bedömning

Bedömningarna baseras på olika egenskaper och indelas i fem klasser: A, B, C+, C- och D. Våra erfarna kemister dokumenterar innehållet i produkterna samt bedömer dem utifrån SundaHus bedömningskriterier baserat på leverantörernas dokumentation.

SundaHus bedömningskriterier är till största delen baserade på Europaparlamentets och rådets CLP förordning (EG) nr 1272/2008 och Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO.

Det här betyder bokstäverna

Bedömningen av produkter baseras på olika egenskaper och indelas i fem klasser D, C-, C+, B eller A där A är bäst.

A

A är produkter som

 1. ger minimal hälso- eller miljömässig påverkan kopplad till PRIO-egenskaper enligt Kemikalieinspektionen (dvs. cancerframkallande-, reproduktionsstörande-, hormonstörande-, allergiframkallande ämnen m fl.)
 2. inte är klassificerade som hälso- eller miljöfarliga vid byggskedet
 3. inte påverkar innemiljön negativt genom för höga emissioner av flyktiga organiska ämnen
 4. ger minimalt bidrag till smogbildning
 5. inte avger för höga halter av formaldehyd (enligt E1-standarden)
 6. ger minimal belastning på naturresurser och mindre bidrag till deponibergen
 7. har en lång teknisk livslängd (gäller utvalda produktgrupper)
 8. inte riskerar att bidra till ohållbara skogsbruk
 9. inte har för låg transparens kring innehållet i produkten

B

B är produkter som inte kvalificerar sig för A men som inte heller matchar kriterierna för C+ respektive C-.

C+

C+ är produkter som för vilka arbetare, närliggande samhällen och miljö riskerar att utsättas för särskilt farliga ämnen vid tillverkningen av polymerer.

C-

C- är produkter som

 1. riskerar att leda till exponeringen för ämnen med PRIO-egenskaper (t ex cancerframkallande, reproduktionsstörande, hormonstörande, allergiframkallande)
 2. riskerar att leda till exponeringen för ämnen med andra giftiga egenskaper
 3. riskerar att påverka inomhusmiljön negativt genom höga emissioner av flyktiga organiska ämnen
 4. ger högt bidrag till smogbildningen genom emissioner av flyktiga organiska ämnen
 5. innehåller ämnen eller har tillverkats av ämnen som vid väldigt små utsläpp kan ha en stor påverkan på klimatet
 6. riskerar att bidra till ohållbara skogsbruk

D

D är produkter som har för bristfällig dokumentation för en bedömning.

Vanliga frågor

Här har vi samlat svaren på vanliga frågor. Titta gärna här innan du kontaktar oss.

Hur kan jag som leverantör använda SundaHus i min marknadsföring?

Leverantörer med produkter bedömda i SundaHus Miljödata kan använda SundaHus logga i sin marknadsföring. Läs mer om hur du gör det här.

Vad behöver jag som leverantör göra innan jag beställer en bedömning?

Innan du lägger en bedömningsbeställning bör du se till att ha alla underlag till hands. Då går handläggningstiden snabbare och ärendet kan slutföras utan förseningar. Se gärna våra villkor för ytterligare information.

Vad är BVD?

BVD är förkortning för Byggvarudeklaration, som ska vara en grund för bedömning av en varas miljöpåverkan i olika skeden av livscykeln. Det finns olika mallar att tillgå för detta. Vår mall hittar du här på svenska, engelska och danska.

Hur kan jag som leverantör uppdatera dokument till mina produkter?

Med ditt Leverantörskonto har du möjlighet att uppdatera dokument direkt i SundaHus Miljödata. På leverantörssidan får du en översikt av era varumärken och kan nå bedömningen av dess produkter. På varje produktsida kan du antingen välja att uppdatera de dokument som redan finns tillagda till bedömningen eller föreslå ett nytt dokument som bör läggas till (se nedanstående hjälpfilm "Uppdatera dokument"). OBS! Här kan du bara uppdatera dokument om de finns på en webbplats. Om dokumenten inte finns tillgängliga på webben kan du istället skicka dokumenten (helst i PDF-format) till docs@sundahus.se.

Hur rapporterar jag som leverantör ett eventuellt fel i en bedömning?

För att kunna rapportera något felaktigt i en bedömning måste du vara inloggad med ditt Leverantörskonto. Du hittar länken "Rapportera fel" längst ner på varje produktsida. SundaHus kemister tar sedan hand om ärendet och skickar ett svar om något ska åtgärdas eller inte. Nedanstående hjälpfilm visar hur du rapporterar ett fel.

Fick du inte svar?

Dokument

Här har vi samlat dokument som är relevant för dig som materialleverantör.

Miljödata - Bedömningskriterier

I detta dokument beskrivs bedömningskriterierna för SundaHus Miljödata.

Allmänna villkor - Bedömning av produkter

Dessa villkor gäller vid SundaHus bedömning av produkter.

Miljödata - Symbolförklaringar

I detta dokument beskrivs symbolerna som används för presentationen av produkternas miljöinformation i SundaHus Miljödata.

Allmänna villkor - EnviroLink

Dessa villkor gäller för SundaHus EnviroLink.

Allmänna villkor - Miljödata

Dessa villkor gäller för SundaHus Miljödata.

Varumärkeslicens SundaHus logotype

Det är tillåtet att kostnadsfritt använda SundaHus logga i er marknadsföring förutsatt att ni har tecknat ett licensavtal med oss. Avtalet skrivs under av er och skickas till docs@sundahus.se

Svar till remittenter om nya förslaget för PVC

Detta dokument har en sammanställning av remissvar angående förslaget om nya kriterier för PVC samt SundaHus-svar till remittenterna.

SundaHus-intyg för PVC

Våra nya kriterier för PVC-bedömningar öppnar upp för möjligheten att ha ett riskperspektiv i SundaHus-bedömningar av PVC-produkter och därmed en B-bedömning för tidigare C+ bedömda produkter. För att visa att man uppfyller dessa krav får detta dokument fyllas i och skickas tillsammans med sina bilagor till docs@sundahus.se. Tillhörande bilagor skrivna och undertecknade på underleverantörens egna mallar godtas också.

SundaHus deklarationsmall för produktinformation och miljöbedömning (svenska)

Detta dokument är en mall för att redovisa miljö- och annan produktinformation på svenska. Den utgör en bra grund för bedömning av varor.

SundaHus deklarationsmall för produktinformation och miljöbedömning (engelska)

Detta dokument är en mall för att redovisa miljö- och annan produktinformation på engelska. Den utgör en bra grund för bedömning av varor.

SundaHus Kriterieprocess

I detta dokument beskrivs hur SundaHus bedömningskriterier utvecklas.

Intyg för socialt ansvarstagande (CSR)

I denna blankett kan man fylla i information om företagets CSR-arbete.

SundaHus-intyg om restmonomerhalter för akrylnitril, bisfenol A, butadien, propylenoxid och etylenoxid

Intyg som kan fyllas för att påvisa att restmonomerhalten i polymeren inte överstiger följande gränsvärden: > 15 ppm för akrylnitril > 2 ppm för butadien > 5 ppm för propylenoxid > 5 ppm för etylenoxid

Remiss av SundaHus Miljödata Bedömningskriterier 6.1.5

Här kan du läsa remissen för SundaHus Miljödata Bedömningskriterier 6.1.5.

Intyg om redovisningskrav

Med detta dokument kan en materialleverantör intyga att redovisningen av innehåll i bedömningens underlag uppfyller krav enligt gällande SundaHus-kriterier.

Svar till remittenter om nya kriteriaförslaget 6.1.6

Här kan du läsa alla svar på remissen för SundaHus Miljödata Bedömningskriterier 6.1.5.

SundaHus bevakning för kriterier i certifieringssystem för leverantörer

Nu erbjuder SundaHus möjlighet för leverantörer som har produkter bedömda i SundaHus att teckna en licens för att se information om huruvida leverantörens produkter uppfyller kraven i certifieringssystem. I detta dokument kan du läsa om erbjudandet.

FAQ för våra nya kriterier

Med anledning av våra senaster kriterieändringar så har vi fått fler frågor än vi hinner svara på. I detta dokumentet finns därför svar på de vanligaste frågorna.

210324 Justering SundaHus Miljödata Bedömningskriterier_6.1.6

I detta dokument kan du läsa om hur SundaHus justerar kriterierna för miljöfarligt med skadliga långtidseffekter i vattenmiljön - kronisk kategori 3 i kriterierna 6.1.6.