Projektdeltagare

Enkel, kostnads- och tidseffektiv verifiering av beställarens miljökrav

Varför SundaHus Miljödata?

Som arkitekt, konsult eller entreprenör har du en viktig roll i beställarens arbete med medvetna materialval. Genom att du har ett verktyg för att söka efter produkter som inte innehåller farliga ämnen och kan dokumentera dina produktval i SundaHus Miljödata bidrar du till en trygg och hållbar framtid för dina kunder.

SundaHus Miljödata innehåller en mängd funktioner som innebär att beställare kan arbeta systematiskt med medvetna materialval. Dessutom är det marknadens största system med bedömda byggvaror. Genom SundaHus Miljödata får du som arkitekt, konsult eller entreprenör ett verktyg som innebär att du enkelt, kostnads- och tidseffektivt kan verifiera beställarens krav.

 

 

Utbildning

Har du frågor om SundaHus Miljödata eller vill lära dig mer om medvetna materialval? Anmäl dig då till någon av våra utbildningar!

SundaHus håller regelbundet utbildningar för projektledare, konsulter och entreprenörer i projekt. Oftast gör vi detta i samband med uppstart av projekt på uppdrag av beställare. Vi håller också öppna grundutbildningar för projektdeltagare som vill lära sig mera om SundaHus Miljödata, medvetna materialval och farliga ämnen i byggvaror.

Läs mer

Tillgång till SundaHus Miljödata

Du får tillgång till systemet antingen genom att en beställare har köpt en licens åt dig eller genom att beställa en egen användarlicens. Nedan kan du läsa om olika sätt att få tillgång till systemet.

Beställare

Många av SundaHus kunder är fastighetsägare som arbetar aktivt med medvetna materialval i byggprojekt. Det innebär att när de bygger så ger de dig som arkitekt, konsult eller entreprenör ett verktyg för att göra medvetna val samt för dokumentation av byggvaror. SundaHus har särskilda avtal med många beställare som innebär att du som arbetar i projekten får gratis tillgång till SundaHus Miljödata. Kontrollera därför med din beställare om de har ett sådant avtal med SundaHus.

Inbjudningskod

En beställare kan ha gett dig tillgång till SundaHus Miljödata via en sk inbjudningskod. Koden kan du ha fått via mail, i en AF eller i något annat sammanhang. Klicka nedan så får du tillgång till systemet via din inbjudningskod.
Skapa konto via inbjudningskod

 

Användarlicens

Om din beställare inte har något avtal med SundaHus och du ändå vill använda SundaHus Miljödata så kan du självklart köpa en egen licens.
Köp användarlicens

Demokonto

Du kan testa SundaHus Miljödata genom att teckna en demolicens. Demolicensen är gratis och ger tillgång till systemet under 3 dagar.
Skapa demokonto

SundaHus Bedömning

Bedömningarna baseras på olika egenskaper och indelas i fem klasser: A, B, C+, C- och D. Våra erfarna kemister dokumenterar innehållet i produkterna samt bedömer dem utifrån SundaHus bedömningskriterier baserat på leverantörernas dokumentation.

SundaHus bedömningskriterier är baserade på reglerna i Kemikalieinspektionens KIFS 2005:7 om klassificering och märkning, Europaparlamentets och rådets CLP förordning (EG) nr 1272/2008, och Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO.

Det här betyder bokstäverna

Bedömningen av produkter baseras på olika egenskaper och indelas i fyra klasser D, C-, C+, B eller A där A är bäst.

A

A är produkter som

 1. ger minimal hälso- eller miljömässig påverkan kopplad till PRIO-egenskaper enligt Kemikalieinspektionen (dvs. cancerframkallande-, reproduktionsstörande-, hormonstörande-, allergiframkallande ämnen m fl.)
 2. inte är klassificerade som hälso- eller miljöfarliga vid byggskedet
 3. inte påverkar innemiljön negativt genom för höga emissioner av flyktiga organiska ämnen
 4. ger minimalt bidrag till smogbildning
 5. inte avger för höga halter av formaldehyd (enligt E1-standarden)
 6. ger minimal belastning på naturresurser och mindre bidrag till deponibergen
 7. har en lång teknisk livslängd (gäller utvalda produktgrupper)
 8. inte riskerar att bidra till ohållbara skogsbruk
 9. inte har för låg transparens kring innehållet i produkten

B

B är produkter som inte kvalificerar sig för A men som inte heller matchar kriterierna för C+ respektive C-.

C+

C+ är produkter som för vilka arbetare, närliggande samhällen och miljö riskerar att utsättas för särskilt farliga ämnen vid tillverkningen av polymerer.

C-

C- är produkter som

 1. riskerar att leda till exponeringen för ämnen med PRIO-egenskaper (t ex cancerframkallande, reproduktionsstörande, hormonstörande, allergiframkallande)
 2. riskerar att leda till exponeringen för ämnen med andra giftiga egenskaper
 3. riskerar att påverka inomhusmiljön negativt genom höga emissioner av flyktiga organiska ämnen
 4. ger högt bidrag till smogbildningen genom emissioner av flyktiga organiska ämnen
 5. innehåller ämnen eller har tillverkats av ämnen som vid väldigt små utsläpp kan ha en stor påverkan på klimatet
 6. riskerar att bidra till ohållbara skogsbruk

D

D är produkter som har för bristfällig dokumentation för en bedömning.

Bevakningar

I SundaHus Miljödata finns en funktion som heter bevakning. Det innebär att systemet kan "programmeras" efter beställarens krav och att en särskild symbol (tex en hand, en gul triangel eller grön flagga) visas i systemet vid de produkter som berörs. Kraven kan gälla allt från specifika ämnen eller ämnesgrupper till krav på emissioner och dokumentation.

Exempelvis har vi bevakningar enligt olika certifieringssystem för byggnader tex Miljöbyggnad, BREEAM-SE eller Svanen. Vi tar också fram kundanpassade bevakningar baserat på beställarnas krav i olika projekt.

 

Vanliga frågor

Hur får jag ett nytt lösenord?

Genom att klicka på "Glömt lösenordet" vid inloggningsmodulen och följa instruktionerna kan du få ett nytt lösenord skickat till din e-post.

Hur får jag tillgång till ett projekt i SundaHus Miljödata?

Beställaren av projektet tillhandahåller konton i SundaHus Miljödata och hjälper dig att få rättigheter i projektet.

Vilka produkter är godkända att använda i projektet?

Beställaren av projektet bestämmer vilka miljökrav som gäller och därmed vilka produkter som är accepterade. Är du osäker på vilka miljökrav som ställs rekommenderar vi dig att kontakta din beställare.

Vad menar SundaHus med "medvetna materialval"?

Det handlar främst om två saker. Att kunna välja bort farliga ämnen samt att dokumentera. Det är många aspekter som måste vägas in vid produktval, t ex funktion, kvalitet, pris, energi och estetik, och då går det inte alltid att bygga utan farliga ämnen utan dokumentationen blir det viktigaste. Dessutom kan det som är ”ofarligt” idag klassificeras som farligt imorgon. Genom dokumentation på kemisk ämnesnivå skapar vi förutsättningar att ha kontroll över innehållet i en byggnad över tid.

På vilket sätt kan SundaHus Miljödata bidra till ett effektivt arbetssätt?

I SundaHus Miljödata finns unika funktioner som innebär att kunderna kan arbeta effektivt och resultatinriktat med medvetna materialval. Ett exempel är våra mycket populära statistikrapporter som används för att sätta och följa upp mål. Att systemet kan interagera med BIM och förvaltningssystem innebär fantastiska möjligheter att ytterligare bidra till bra resultat.

Hur ger jag SGBC:s granskare tillgång till SundaHus i ett Miljöbyggnadsprojekt?

Kontakt kundansvarig på SundaHus och meddela vilket projekt som ska granskas. Du får då information om vad du ska ange i Miljöbyggnadsansökan och SundaHus ger granskaren tillgång till projektets loggbok. Du ska inte ange dina egna inloggningsuppgifter i ansökan. Meddela SundaHus när granskningen är klar så att loggboken kan tas bort från SGBC:s konto igen.

Fick du inte svar?

Dokument

Miljödata - Bedömningskriterier

I detta dokument beskrivs bedömningskriterierna för SundaHus Miljödata.

Miljödata - Symbolförklaringar

I detta dokument beskrivs symbolerna som används för presentationen av produkternas miljöinformation i SundaHus Miljödata.

Uppfyll materialkraven i Miljöbyggnad med hjälp av SundaHus

SundaHus erbjuder flera funktioner och tjänster som stöd i Miljöbyggnadsprojekt.

Miljödata - Fördelar SundaHus

Sammanfattning över de funktioner och tjänster som SundaHus erbjuder för att göra arbetet med medvetna materialval effektivt.