Utbildning

Våra utbildningar ger ett bra stöd i arbetet att nå en giftfri vardag

Öppna utbildningar

Om du vill lära dig mera om medvetna materialval och SundaHus Miljödata så är du välkommen att anmäla dig till någon av våra öppna utbildningar. Oberoende av om du är materialleverantör, entreprenör eller konsult kan vi erbjuda utbildningar som möter dina behov.

Vi erbjuder utbildningar för leverantörer och producenter av byggvaror. Utbildningen fokuserar på SundaHus dokumentationskrav, hur SundaHus Miljödata används i projekt och vilka krav som ställs på byggmaterial i olika typer av certifieringssystem. På utbildningen deltar SundaHus kemister och det finns gott om utrymme för frågor och diskussioner:

Ur innehållet:

 • Hur används SundaHus Miljödata i projekt?
 • SundaHus bedömningskriterier.
 • Demo SundaHus + workshop - Hur använder du som leverantör SundaHus?
 • Hur kan SundaHus Miljödata användas för att bevaka olika krav i de olika certifieringssystemen Miljöbyggnad, BREEAM och Svanen?
 • Vilken information behöver SundaHus och hur fyller man i en byggvarudeklaration?
 • Workshop och övningsuppgifter

Företagsspecifika utbildningar

Vi erbjuder också företagsspecifika utbildningar anpassade för just ert specifika behov.  För mer information och bokning, maila projektadmin@sundahus.se

Aktuella utbildningstillfällen:

2024-06-12

Anmäl dig här

Kostnad:
3500 kr/deltagare

 

Vi erbjuder en 2 h grundutbildning i SundaHus Miljödata live via webben. För dig som kommer att ha ett mer övergripande ansvar i SundaHus, till exempel projektledare, miljökonsulter, miljösamordnare, förvaltare, platschef, byggledare, beställare m.fl

Ur innehållet:

 • Introduktion SundaHus
 • SundaHus databas och bedömda materia
 • Miljökrav i projekt
 • Projektledarens arbete i SundaHus
 • Deltagarna testar att arbeta i SundaHus
 • Klimatdeklaration och rapporter i SundaHus

Anmäl dig genom att klicka på aktuellt datum i högermenyn.

Är ni en grupp som vill gå en utbildning tillsammans? För mer information och bokning, maila projektadmin@sundahus.se

Aktuella utbildningstillfällen:

2024-06-13

Anmäl dig här

Kostnad:

3500 kr/deltagare

Vi erbjuder 2 h grundutbildning i SundaHus Miljödata live via webben. För dig som främst kommer att lägga in byggprodukter i SundaHus, till exempel entreprenörer och projektörer. Vi fokuserar på praktiskt arbete i SundaHus.

Ur innehållet:

 • Introduktion SundaHus
 • Miljökrav i projekt
 • Deltagarna testar att arbeta i SundaHus 

Anmäl dig genom att klicka på aktuellt datum i högermenyn.

Är ni en grupp som vill gå en utbildning tillsammans? För mer information och bokning, maila projektadmin@sundahus.se

Aktuella utbildningstillfällen:

2024-05-14

2024-06-18

Anmäl dig här

Kostnad:

3500 kr/deltagare

Kundanpassade utbildningar

Vi erbjuder kundanpassade utbildningar som på olika sätt är kopplade till medvetna materialval. Utbildningarna kan utgå från SundaHus eller vara helt fristående. Utbildningen genomförs i era lokaler och anpassas efter era miljökrav och behov.

Vi erbjuder en grundutbildning i SundaHus Miljödata. Utbildningen genomförs i samband med start av ett projekt, dels vid början av projekteringen och dels vid början av entreprenaden/produktionen.

Utbildningarna genomförs hos kunden i anslutning till projektet. Vi har även möjlighet att genomföra utbildning på distans via webben

Ur innehållet:

 • Introduktion SundaHus
 • Kundens miljökrav kopplat till byggnation
 • SundaHus Miljödata inklusive demo & övningsuppgifter (workshop)
 • Material och kemikalier
 • Innemiljö

Mer information:

Kursbeskrivning

Vill ni veta mera eller boka en utbildning hör av dig till oss: projektadmin@sundahus.se så hör en av våra miljökonsulter av sig.

Då bygg- och fastighetsbranschen ställer allt högre krav på material ökar också behovet av kunskap om förutsättningarna för säljare hos leverantörer och producenter av byggvaror. Att kunna svara på frågan ”uppfyller era produkter projektets miljökrav?” blir allt viktigare för att kunna sälja sina produkter. Denna utbildning vänder sig till sälj- och marknadsavdelningar hos leverantörer och producenter av byggvaror.

Under utbildningen går vi igenom vad de olika certifieringarna innebär, vilka krav som ställs i projekt och hur de berör era produkter. Syftet är att få en god insyn i kraven som ställs på marknaden idag och kunna kommunicera huruvida era produkter uppfyller ställda krav.

Ur innehållet:

 • Bakgrund – varför ställs miljökrav på byggvaror?
 • Certifieringar av byggnader; Svanen, Miljöbyggnad och BREEAM. (andra certifieringar kan tas upp efter överenskommelse).
 • Vilka krav ställs på era produkter?
 • Hur redovisar ni att era produkter uppfyller kraven?

Mer information:

Kursbeskrivning

Vill ni veta mera eller boka en utbildning hör av dig till oss: projektadmin@sundahus.se så hör en av våra miljökonsulter av sig

Projektledare är ofta nyckelpersoner för att arbetet med medvetna materialval i byggprocessen ska bli framgångsrikt. Denna utbildning vänder sig till de beställare som har använt SundaHus Miljödata i ett antal projekt och vill vidareutbilda sina projektledare för att få ett ännu bättre resultat. Syftet är att diskutera och förbättra arbetet i projekten, samt att deltagarna ska få en ökad förståelse för varför beställaren har valt att arbeta med medvetna materialval. Workshop-delen omfattar förbättringsområden, inkl förslag på lösningar samt erfarenhetsutbyte mellan projektledare.

Ur innehållet:

 • Bakgrund - Varför göra medvetna materialval? Varför arbeta med SundaHus?
 • Beställarens miljökrav och mål
 • SundaHus i byggprocessen
 • Hur används SundaHus praktiskt i våra projekt - erfarenheter från organisationen
 • Workshop
  • Hur fungerar det idag?
  • Vad kan förbättras?
  • Lösningar
  • Hur går vi vidare?

Mer information:

Kursbeskrivning

Vill ni veta mera eller boka en utbildning hör av dig till oss: projektadmin@sundahus.se så hör en av våra miljökonsulter av sig

De flesta stora, seriösa fastighetsägare ställer idag krav på medvetna materialval vid byggnation. Det innebär att många olika aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen behöver känna till miljö- och hälsoaspekter kopplade till bygg- och inredningsmaterial eftersom deras kunder kräver det. SundaHus har därför tagit fram en utbildning som vänder sig till exempelvis arkitekter, byggvarusäljare eller andra som känner att de behöver bli mer insatta i ämnet.

Ur innehållet:

 • Kort introduktion till SundaHus och våra kriterier - vad tittar vi på när vi bedömer produkter? Vad är "farligt"?
 • Problematiska produktgrupper kopplade till val av byggmaterial och inredning
  • Vilka material emitterar, vad emitterar de och vad kan det få för effekter?
  • Vilka alternativ finns? För- och nackdelar med dessa?
  • Hur hittar man informationen man behöver för att göra bra val (även om ni inte använder SundaHus, tex i BVD)
 • De olika certifierings- och bedömningssystemen med fördjupning SundaHus Miljödata
 • Workshop och diskussionsövningar
 • Kursmaterial i form av åhörarkopior

Skräddarsydda utbildningar

Med utgångspunkt i miljöanpassad byggnation och medvetna materialval skräddarsyr vi gärna en utbildning efter era behov. Våra utbildningsledare genomför såväl breda utbildningar för stor publik som specialanpassade varianter. Vi lägger stor vikt vid att skapa engagemang och intresse för det aktuella temat. Kontakta utbildningsansvarig för mer information.

Distansutbildningar

Om du bedömer att det räcker med en kortare introduktion till SundaHus Miljödata i ditt projekt kan vi erbjuda distansutbildningar via telefon och web. Vi gör en demo av systemet samt går igenom beställarens miljökrav. En distansutbildning kan variera mellan en och två timmar beroende på hur mycket ni vill att vi ska ta upp. Kontakta utbildningsansvarig för prisuppgift.