Klimatdeklaration i SundaHus

Ny tjänst för klimatdeklaration

Vår tjänst är till för både fastighetsägare, byggherrar och entreprenörer.

För att minska en byggnads klimatpåverkan under byggproduktionen infördes det i januari 2022 lagkrav på klimatdeklaration för alla nybyggnadsprojekt som söker bygglov.

Enkel och snabb lösning

Med vår nya tjänst kan du snabbt och enkelt få hjälp med att genomföra dina klimatdeklarationer. I samband med att materialval görs så skapas en loggbok och en klimatdeklaration samtidigt. Genom Klimatmodulen kan dina projekts klimatpåverkan beräknas och redovisas med några knapptryck.

Kom igång direkt

Vi hjälper dig att efterleva regelverket. Genom vår nya klimatmodul kan projektens påverkan beräknas och redovisas i klimatdeklarationer och rapporter.

Klimatmodulen följer Boverkets krav på klimatdeklarationer för byggnader och indikator 15 i Miljöbyggnad 3.

Vad är en klimatdeklaration?
En klimatdeklaration är en redovisning av den beräknade klimatpåverkan som en byggnad orsakar.

Vad redovisas i en klimatdeklaration?
Klimatdeklarationen ska innehålla en redovisning av klimatpåverkan från byggskedet. Det innefattar:

- Byggprodukttillverkningen, transporter under byggproduktionsskedet samt bygg- och installationsprocessen.

- Klimatdeklarationen omfattar byggnadens samtliga bärande konstruktionsdelar, hela byggnadens klimatskärm och icke-bärande innerväggar.