Anmälan till Utbildning för leverantörer och producenter av byggvaror via Teams

Tid: 09.00 - 11.00

Plats: Live via Teams

Kostnad: 3500 kr Exkl moms

Betalning: Obs! Viktigt att ange eventuell fakturareferenskod

Övrigt: Anmälan till utbildningar arrangerade av SundaHus är bindande, dock sker avbokning utan kostnad om avbokningen sker senast 30 dagar före kurstillfället. Vid förhinder som anmäls senare än 15 dagar för kurstillfälle har anmäld deltagare rätt att sända annan person i sitt ställe. SundaHus förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen om det är för få anmälda.

Anmäl dig till utbildning för leverantörer