SundaHus Medvetna materialval

SundaHus Miljödata

SundaHus Miljödata är ett verktyg för fastighetsägare att säkerställa medvetna materialval. Med ett webbaserat system och kvalificerad rådgivning är SundaHus en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

I systemet finns tjänster och funktioner för en byggnads alla skeden:

  • Program
  • Projektering
  • Byggande
  • Förvaltning
  • Rivning

Bedömningen av en produkt baseras på leverantörens dokumentation av produkten och av Sunda- Hus bedömningskriterier, som är baserade på reglerna i Kemikalieinspektionens KIFS 2005:7 om klas-sificering och märkning, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008, och Kemika-lieinspektionens prioriteringsguide PRIO. Som referens för information om kemiska ämnen används även Klassificerings- och märkningsregistret med grundläggande klassificeringsdata om anmälda och registrerade ämnen (från Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA)), databaserna N- och H-Class samt Prevents databas Kemiska Ämnen.


Just nu finns det 92 837 varor och 184 material. Varorna täcker ett brett produktområde från målarfärg till elektronik och kommer från 2 716 leverantörer med totalt 3 213 varumärken.

2015-05-22

Miljödata Logo

SundaHus Miljödata är ett verktyg för fastighetsägare att säkerställa medvetna materialval och att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

Search_1

Details_1