Trygghet för fastighetsägare

SundaHus erbjuder ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval

Fotograf: Marie Eriksson, Kommunikationsenheten Landstinget Dalarna

Några av våra kunder

Senaste nytt

  • Nya svanenkriterier för hus

    Nu har svanen lanserat nya kriterier för småhus, flerbostadshus och byggnader för skola och förskola, version 3.0.

  • Kemikalieinspektionen hittat förbjudna kemikalier i elektriska produkter

    Kemikalieinspektionen har genomfört flera tillsynsprojekt av elektriska produkter som mobiltelefoner, surfplattor, spelkontroller, köksapparater och lågpriselektronik. De fann att 43 av 106 produkter innehåller förbjudna kemikalier som kortkedjiga klorparaffiner och hormonstörande ftalater.

  • Skolor och fritids ska bli giftfria

    Sedan förra året finns ett kravpaket för att ställa krav i upphandlingar för att miljö- och hälsofarliga ämnen ska minska i förskolor. Nu föreslås kraven utvidgas till att även omfatta bland annat skolor, träningshallar, barna- och mödravårdscentraler samt fritidshem.

Läs mer i pressrummet

Kommande evenemang

Läs mer om våra utbildningar