Trygghet för fastighetsägare

SundaHus erbjuder ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval

Fotograf: Marie Eriksson, Kommunikationsenheten Landstinget Dalarna

Några av våra kunder

Senaste nytt

  • Miljöbyggnad ökar trycket för transparens om kemiskt innehåll i byggprodukter

    Genom ett förtydligande från Tekniska rådet skärps kriterierna så att produkters kemiska innehåll måste vara känt för de som äger fastigheterna. Tidigare räckte det med att det kemiska innehållet var känt i systemen, t.ex. SundaHus Miljödata.

  • ​SundaHus ger stöd i arbetet med BREEAM-SE 2017

    BREEAM-SE 2017 har släppts och certifiering med BREEAM-SE har blivit ännu mer anpassat för svenska förhållanden. Ambitionsnivån på kraven för farliga ämnen har skruvats upp och nu inkluderas också el- och vvs-produkter. Även kraven på inomhusluft har justerats bl.a. utifrån TVOC och emissioner från produkter.

  • Träffa oss på Building Sustainability 18

    SundaHus kommer att finnas på plats på Building Sustainability 18 i Stockholm den 24-25 oktober. Möt oss i monter 10 eller träffa oss på konferensen!

Läs mer i pressrummet

Kommande evenemang

Läs mer om våra utbildningar