Trygghet för fastighetsägare

SundaHus erbjuder ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval

Fotograf: Marie Eriksson, Kommunikationsenheten Landstinget Dalarna

Några av våra kunder

Senaste nytt

  • Kemikalieinspektionen hittade otillåtna ämnen i mjukplast-produkter

    Så många som var tionde vara av plast som Kemikalieinspektionen analyserade i ett tillsynsprojekt visade sig innehålla otillåtna kemiska ämnen med farliga egenskaper. Exempel på varor med farliga ämnen var duschslang, haklapp och en yogamatta. Ämnen som kortkedjiga klorparaffiner , kadmium och ftalater hittades i varorna. ​Läs mer på Kemikalieinspektionens webbplats.

  • Forskare kritiserar EU-kommissionens förslag om hormonstörande ämnen

    Fler internationella experter anser att EU-kommissionens förslag om hormonstörande ämnen riskerar att leda till att farliga hormonstörande ämnen missas. En expertgrupp med bl.a. Swetox chefen Åke Bergman har uppvaktat EU-kommissionären i Bryssel för att diskutera frågan.

  • Sverige satsar stort på säkerheten kring användningen av nanopartiklar

    Användning av nanomaterial ökar mycket snabbt samtidigt som vi inte inte vet vilka risker det medför hälsa och miljö. Idag finns stora kunskapsluckor och svåröverskådlig forskning samt bristfällig skydd i lagstiftningen kring nanomaterial. Den svenska nanosäkerhetsplatform har nu invigts och den kommer att samla akademi, näringsliv, myndigheter och andra aktörer kring nanosäkerhetsaspekter.

Läs mer i pressrummet

Kommande evenemang

Läs mer om våra utbildningar