Trygghet för fastighetsägare

SundaHus erbjuder ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval

Fotograf: Marie Eriksson, Kommunikationsenheten Landstinget Dalarna

Några av våra kunder

Senaste nytt

  • Visualisering av rättigheter i projekt

    För att ge projektledare och miljösamordnare en överblick av projektdeltagarnas rättigheter i olika projekt lanserar SundaHus en ny funktion som möjliggör för projektledare att se vem som har registrerings- och granskningsrättigheter i projekten. Den nya funktionaliteten kommer att bidra till effektivare styrning och uppföljning.

  • Synpunkter angående remissförslaget för PVC

    Nu kan ni läsa en sammanställning av de remissvar från användare, experter och materialleverantörer angående remissförslaget för PVC samt de svar som SundaHus har angett för det.

  • Tillverkare och importörer skyldiga att informera om biocider i varor

    Tillverkare och importörer är skyldiga att informera konsumenter om varorna är biocidbehandlade. De bär ansvar för att varorna är behandlade med ett verksamt ämne som är tillåtet inom EU, enligt EU:s biocidförordning. Det gäller både varor som tillverkas inom EU och varor som importeras för försäljning inom EU. Reglerna gäller från och med den 1 mars 2017.

Läs mer i pressrummet

Kommande evenemang

Läs mer om våra utbildningar