Trygghet för fastighetsägare

SundaHus erbjuder ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval

Fotograf: Marie Eriksson, Kommunikationsenheten Landstinget Dalarna

Några av våra kunder

Senaste nytt

  • Sverige satsar stort på säkerheten kring användningen av nanopartiklar

    Användning av nanomaterial ökar mycket snabbt samtidigt som vi inte inte vet vilka risker det medför hälsa och miljö. Idag finns stora kunskapsluckor och svåröverskådlig forskning samt bristfällig skydd i lagstiftningen kring nanomaterial. Den svenska nanosäkerhetsplatform har nu invigts och den kommer att samla akademi, näringsliv, myndigheter och andra aktörer kring nanosäkerhetsaspekter.

  • KEMI kritiska till EU-kommissionens kriterier för hormonstörande ämnen

    Kemikalieinspektionen konstaterar att EU-kommissionens kriterier för hormonstörande ämnen är utformade på ett sådant sätt att möjligheterna att förebygga skador på hälsa och miljö blir begränsade.

  • EU-kommissionen föreslår kriterier för hormonstörande ämnen.

    Efter flera års försening lägger nu EU-kommissionen fram förslag som innebär att det kan bli lättare att fasa ut hormonstörande ämnen. Förslaget innehåller vetenskapliga kriterier för hur hormonstörande ämnen ska identifieras.

Läs mer i pressrummet

Kommande evenemang

Läs mer om våra utbildningar