Trygghet för fastighetsägare

SundaHus erbjuder ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval

Fotograf: Marie Eriksson, Kommunikationsenheten Landstinget Dalarna

Några av våra kunder

Senaste nytt

  • Konstgräs sprider mer mikroplast än förväntat

    IVL Svenska Miljöinstitutet har funnit i sin kartläggning att gummigranulat från konstgräsplaner är den näst största källan till spridning av mikroplaster (efter väg- och däckslitage). Konstgräsplaner inom fotbollen blir allt vanligare och IVL uppskattar att varje fotbollsplan blir av med omkring tre till fem ton granulat årligen, framförallt vid snöskottning.

  • Bisfenol A numera på ECHAs kandidatförteckning

    Ämnet bisfenol A, som används för tillverkning av epoxibindemedel och polykarbonatplast, har lagts till på kemikaliemyndigheten ECHAs kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen. Detta innebär bl.a. att företag som säljer produkter innehållande 0,l % eller mer av bisfenol A är skyldiga att lämna information om detta till konsumenter som begär det.

  • Remiss för BREEAM-SE 2017 ute nu

    Nu finns det möjlighet att lämna in synpunkter till SGBC om de förslag som tagits fram för BREEAM-SE 2017. Manualen för BREEAM-SE ska uppdateras i enlighet med BRE:s nya manual, BREEAM International New Construction 2016 (NC 2016). Läs mer på SGBCs webbplats.

Läs mer i pressrummet

Kommande evenemang

Läs mer om våra utbildningar