Om oss

SundaHus i Linköping AB (publ)

Bolagsinfo

SundaHus erbjuder fastighetsägare trygghet, nu och i framtiden, genom ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval. Med ett webbaserat system och kvalificerad rådgivning är SundaHus en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

SundaHus i Linköping AB (publ) grundades 1990 som ett konsultbolag för en bättre inomhusmiljö och är idag en ledande aktör på området medvetna materialval.

Vision

SundaHus ska vara internationellt ledande och den mest professionella leverantören av system- och konsulttjänster som leder till ett samhälle utan hälso- och miljöfarliga ämnen.

Affärsidé

Vår affärsidé är att, som oberoende företag, sälja strukturerad information och konsulttjänster för en hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn.

Miljöpolicy

SundaHus ska arbeta för en hållbar utveckling genom att skapa förutsättningar för våra kunder att minska sin miljöbelastning. SundaHus strävar efter ständigt förbättrad miljöprestanda genom att:

  • tillhandahålla lättillgänglig information om ingående material och ämnen i produkter och om dess avfallshantering, för att förebygga spridning av hälso- och miljöfarliga ämnen i samhället samt tillhandahålla smidiga verktyg för att konkretisera och styra upp miljöarbetet inom bygg- och fastighetsförvaltning.

  • tillämpa livscykeltänkande som kontinuerligt dokumenteras och följs upp

  • skapa incitament för leverantörer att förbättra dokumentationen av byggvarornas innehåll, samt substituera farliga kemikalier.

  • i våra konsultuppdrag ge råd och stöd som minskar våra kunders miljöpåverkan.

  • anpassa verktygen och tjänsterna mot gällande lagstiftning

  • minska miljöpåverkan i vår egen verksamhet

Kontaktuppgifter

SundaHus i Linköping AB (publ)
Organisationsnummer: 556404-1373 013-21 40 90 Teknikringen 10
583 30 Linköping

Medarbetare

Emelie Andersson

Projektadministratör 013-36 30 81

Jesper Björling

Miljökonsult 013-36 30 88 076-109 42 01

Jan Boström

Teknikutvecklingschef 013-36 30 73 070-209 91 62

Lisa Elfström

Marknadschef, miljökonsult 013-36 30 75 070-360 67 40

Jens Evertsson

Systemutvecklare 013-36 30 89

Rebecka Hovenberg

Ansvarig kundrelationer och miljökonsult 013-36 30 71 072-571 22 45

Angelica Hultin

Miljökonsult, kemist 013-36 30 84 073-274 51 24

Arvid Jannert

VD 013-36 30 79 076-109 28 01

Pär Jansson

Försäljning 013-36 30 76

Louise Kransmo

Miljökonsult, kemist 013-36 30 85

Karim Nathani

Kemist 013-36 30 72

Åsa Rahm

Kemist 013-36 30 80

Evelina Rytter

Miljökonsult, kemist (föräldraledig)

Fredrik Swartling

Systemutvecklare 013-36 30 78

Emma Thorstensson

Miljökonsult 013-36 30 82 076-109 42 40

Mårten Thurén

Systemutvecklare 013-36 30 86

Jane Wigren

Chef Miljöbedömnings-verksamheten 013-36 30 77 076-109 28 02

Pamela Wiklander

Ekonomiansvarig 013-36 30 74

Johan Wärn

Kemist, leverantörsansvarig 013-36 30 87

Rui Zhang

Systemutvecklare, projektledare 013-36 30 83

Vill du bli en del av SundaHus?

Jobba hos oss!

Styrelse

SundaHus styrelse har sitt säte i Linköping.

Arvid Jannert

VD 013-36 30 79 076-109 28 01

Helene Wintzell

Ordförande

Krister Arlinger

Medlemsskap

SundaHus är stolta medlemmar av