Om oss

SundaHus i Linköping AB (publ)

Bolagsinfo

SundaHus erbjuder fastighetsägare trygghet, nu och i framtiden, genom ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval. Med ett webbaserat system och kvalificerad rådgivning är SundaHus en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

SundaHus i Linköping AB (publ) grundades 1990 som ett konsultbolag för en bättre inomhusmiljö och är idag en ledande aktör på området medvetna materialval.

Vision

Vår vision är att skapa en långsiktigt värdefull byggd miljö genom att möjliggöra medvetna beslut som främjar människors hälsa och miljön.

Mission

Vi hjälper företag och organisationer med att skapa långsiktigt värdefulla byggda miljöer genom enkla och effektiva lösningar för medvetna materialval.

För att förvalta och utveckla vår höga trovärdighet och position i marknaden är  transparens och kvalitet centralt i allt vi gör.

Med IT som bas, hög kompetens inom bygg, miljö och kemi samt ett väl utvecklat samarbete med kunder och partners vill vi vara en naturlig del i våra kunders processer.

Affärsidé

Vår affärsidé är att, som oberoende företag, sälja strukturerad information och konsulttjänster för en hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn.

Miljö- och kvalitetspolicy

SundaHus ska arbeta för en hållbar utveckling genom att skapa förutsättningar för våra kunder att minska sin miljöbelastning. SundaHus strävar efter att alltid ha kunden i fokus samt ständigt förbättra vår miljöprestanda genom att:

 • hålla hög användarvänlighet i databasen och löpande utveckla funktioner efter kundens behov.

 • våra bedömningar i databasen utförs med hjälp av ett välutvecklat systemstöd, hög kompetens och väl utarbetade rutiner.

 • ha ett strukturerat och systematiskt arbetssätt för att uppdatera bedömningarna i databasen.

 • ha god transparens i våra kriterier, bedömningar och ställa höga krav på den dokumentation be- dömningarna baseras på håller god kvalitet.

 • tillhandahålla lättillgänglig information om ingående material och ämnen i produkter och om dess avfallshantering, för att förebygga

 • spridning av hälso- och miljöfarliga ämnen i sam- hället samt tillhandahålla smidiga verktyg för att konkretisera och styra upp miljöarbetet inom bygg- och fastighetsförvaltning.

 • tillämpa livscykeltänkande som kontinuerligt dokumenteras och följs upp

 • skapa incitament för leverantörer att förbättra dokumentationen av byggvarornas innehåll, samt substituera farliga kemikalier.

 • i våra konsultuppdrag ge råd och stöd som minskar våra kunders miljöpåverkan.

 • anpassa verktygen och tjänsterna mot gällande lagstiftning

 • minska miljöpåverkan i vår egen verksamhet

Fastställd 2018-03-23

Kontaktuppgifter

SundaHus i Linköping AB (publ)
Organisationsnummer: 556404-1373 013-21 40 90 Teknikringen 10
583 30 Linköping

Medarbetare

Beatrice Bengtsson

Kemist 013-36 30 92

Jan Boström

CTO 013-36 30 73 070-209 91 62

Carl Donnér

Gruppchef, systemutvecklare 013-36 30 83 070-594 28 93

Simon Gutgesell

Drift- och underhållstekniker

David Holmström

Försäljning 013-36 30 88 076-109 42 01

Sebastian Ingels

Kemist 013-36 30 87

Vedran Isak

Systemutvecklare

Tobias Jakobsson

Miljökonsult 013-36 30 71 076-171 50 44

Pär Jansson

Försäljning 013-36 30 76

Christian Jigander

Systemutvecklare

Christina Johansson

Kemist

Felicia Johansson

Miljökonsult 013-36 30 94 073-274 51 24

Daniel Karlsson

Försäljningsansvarig 013-36 30 93 073-356 77 87

Magnus Karlsson

Systemutvecklare

Johannes Lindgren

Systemutvecklare

Anton Lundström

Kemist

Lotta Malmberg

Produktdataadministratör

Pera Oddman

Kundsupport bedömningar 013-36 30 79

Sara Orell

Kemist 013-36 30 85

Anna Renholm

Miljökonsult 013-36 30 90 076-135 60 06

Elis Sahlin

Kemist

Michael Seitov

Kemist 013-36 30 72 073-842 76 80

Jens Silverljung

Systemutvecklare

Fredrik Swartling

Systemutvecklare 013-36 30 78

Marcin Szymanski

VD 070-204 48 34

Emma Thorstensson

Miljökonsult (föräldraledig) 013-36 30 82 076-109 42 40

Mårten Thurenmyr

Systemutvecklare 013-36 30 86

Jane Wigren

Chef Miljöbedömnings-verksamheten 013-36 30 77

Maja Wilow

Ekonomi- och kontorsansvarig 013-36 30 74

Nathalie Ådin

Projektadministratör

Vill du bli en del av SundaHus?

Jobba hos oss!

Medlemsskap

SundaHus är stolta medlemmar av