Fakturering

Skicka fakturor till SundaHus

Ni kan skicka fakturor till oss på tre olika sätt:

E-fakturor

Kontakta er e-faktureringsleverantör för hjälp med hur ni ska sända e-fakturor till någon som använder Visma AutoInvoice/InExchange. Vår identifikation är vårt organisationsnummer (556404-1373) och vårt GLN (7365564041375).

Kontakta vår ekonomiansvarig för att tala om att ni kommer att börja skicka e-fakturor till oss.

Pdf

Skicka pdf-faktura till fakturamottagare@sundahus.se

Post

SundaHus i Linköping AB, Teknikringen 10, 583 30 Linköping

 

Ta emot fakturor från SundaHus

Om ni önskar att vi skickar e-fakturor i stället för pappersfakturor till er behöver vi följande information från er:

  • Er VAN-operatör/fakturaväxel. Kan t ex vara Visma Autoinvoice, Strålfors, Logica, BGC, InExchange eller liknande.
  • Er identitet i er fakturaväxel. Brukar vara organisationsnumret men kan även vara ett GLN (kallas även för EAN-lokaliseringsnummer) eller något annat.
  • Den elektroniska referens ni vill att vi anger. Detta kan vara olika beroende vilket projekt eller uppdrag det rör sig om. Ofta är det ett projektnummer, kostnadsställe eller kod för den som ska attestera fakturan.

Vi kan även skicka faktura som pdf, och behöver då veta vilken e-postadress ni vill att vi ska skicka till.