SundaHus Medvetna materialval

SundaHus och Pärmen.se i unikt samarbete

Snart blir det möjligt att samla all byggdokumentation inklusive miljövärderingar på ett och samma ställe. Efter önskemål från flera fastighetsägare har nämligen SundaHus och CAD Specialisten beslutat att koppla ihop sina verktyg SundaHus Miljödata och Pärmen.se. För kunderna innebär detta en förenkling av bygg-, upphandlings- och förvaltningsprocessen, med bättre informationsflöden, ökad transparens och ökad miljöhänsyn.

SundaHus Miljödata är Sveriges största oberoende verktyg för miljövärdering av byggprodukter. Pärmen.se är verktyget som bland annat hjälper kunder som Akademiska Hus, IKEA och Stångåstaden att hålla koll på sin dokumentation vid byggnation och förvaltning av fastigheter. Nu synkroniseras verktygen för att uppfylla kundernas önskemål om att kunna samla all projektinformation på ett ställe.

- Vi är förstås mycket nöjda över att kunna erbjuda våra kunder kopplingen till en mycket bra tjänst för miljövärdering, säger Johan Nilsson, affärsområdeschef för Pärmen.se. Miljöklassning ligger i tiden och jag är övertygad om att både SundaHus Miljödata och Pärmen.se kommer att stärka sina positioner i och med det här samarbetet.

Huge Fastigheter har fått gehör

En av fastighetsägarna som efterfrågat kopplingen är Huge Fastigheter i Huddinge. Företagets tekniske chef, Henrik Örneblad, menar att den både kommer att förenkla det interna informationsflödet och öka spårbarheten genom hela processen.

- De här två systemen är riktigt bra och för oss blir projekthanteringen både enklare och mer lättöverskådlig när vi kan samla dokumentationen och miljövärderingarna på ett ställe. Sen känns det förstås extra positivt när man får gehör, säger Henrik Örneblad.

Enkla lösningar

Nu återstår arbetet med att fläta ihop systemen för att användarna ska märka så lite som möjligt av övergången från det ena verktyget till det andra.

- Redan vid första mötet märkte vi det våra kunder redan hade upptäckt, nämligen att vi har en gemensam grundsyn och att våra verktyg liknar varandra på många sätt. Vår gemensamma vilja att göra det enkelt för användarna bådar gott för alla parter, avslutar Kjell Isacson, vd SundaHus.

För mer information kontakta:

Kjell Isacson, vd SundaHus
Telefon: 013-36 30 71, 070-521 40 90
E-post: kjell@sundahus.se
Johan Nilsson, affärsområdeschef för Pärmen.se
Telefon: 08-445 95 72
E-post: johan.nilsson@cadspecialisten.se

FAKTA

SundaHus Miljödata är Sveriges största databas för värdering av byggmaterial med cirka 40 000 registrerade produkter. Systemet används framförallt av aktörer inom bygg- och fastighetssektorn, t ex större fastighetsägare inom privat och offentlig sektor. Produkternas hälso- och miljöfarlighet bedöms utifrån Kemikalieinspektionens PRIO-kriterier och grundar sig på det som uppges i leverantörens dokumentation. www.sundahus.se

Pärmen.se är ett webbaserat verktyg för hantering av byggdokumentation, upphandlingar och förvaltningsinformation för fastigheter. Med hjälp av Pärmen.se får de inblandade aktörerna en central lagring där de enkelt kan hitta, förstå och ta till sig relevant information. Idag har Pärmen.se cirka 30 000 användare från 6 000 företag och 1500 aktiva projekt. Tjänsten utvecklas kontinuerligt av CAD Specialisten AB. www.parmen.se, www.cadspecialisten.se

2010-03-19

Kontaktperson

Arvid Jannert

Arvid Jannert
VD
013-36 30 79
076-109 28 01

Filer

Pressmeddelandet som PDF-fil