SundaHus Medvetna materialval

Kemiska industrin i USA till attack på LEED

Det amerikanska byggnadscertifieringssystemet LEED har utvecklat ett system för miljöbedömning av byggvaror som kallas för Pharos. Den kemiska industrin har anklagat systemet för att vara ovetenskapligt, för att straffa kemiska företag och därmed riskera de anställdas jobb samt för att det kan göra byggnader mindre energieffektiva pga olyckliga materialval.

US Green Building Council (USGBC) ligger bakom LEED och Pharos. Pharos-systemet, som fortfarande är under utveckling, tittar på ett antal faktorer, bl.a. innehåll av särskilt farliga ämnen i produkten eller som använts vid tillverkning. Tidigare har miljöklassningssystemet LEED inte bevakat användningen av farliga ämnen alls och det här är därför helt nytt och närmar sig det svenska systemet Miljöbyggnad.

LEEDs Pharos har varit under attack av lobbyister från den kemiska industrin, som känner sig hotade över den "gröna-utvecklingen" som USGBC vill införa i USA. USGBC tillbakavisar alla anklagelser och påpekar att de inte förbjuder användandet av någon produkt utan snarare gynnar användningen av produkter som är positiva ur ett hälsoperspektiv.

De påminner också om att användningen av Pharos som en aspekt i LEED-miljöklassningen är frivillig och därmed straffas inte ett projekt som valt att använda produkter som får en dålig bedömning i Pharos.

USGBC försvarar sig mot anklagelser om att Pharos är ovetenskaplig med att de baserar mycket av deras arbete på det riskbedömningsarbetet som pågår inom REACH och ett riskbedömningssystem som kallas för GreenScreen. Båda systemen arbetar ur försiktighetsprincipen och är uppbackade av ett rigoröst vetenskapligt arbete, menar USGBC. USGBC påpekar också att lobbyisterna som anklagar Pharos för att hota jobb inom den kemiska industrin inte har kunnat visa specifika siffror som backar upp detta.

Läs mer om detta på Building Green.

Dela

Prenumerera

RSS Prenumerera via RSS »

Nyheter