SundaHus Medvetna materialval

Sweden Green Building Council tar över miljöklassning omkring årsskiftet

Sweden Green Building har fått svar från Intresseföreningen Miljöklassad Byggnad om övertagandet av miljöklassning. Styrelsen är positiv till det men önskar förtydligande på ett antal punkter och har också önskemål om ytterligare villkor i övertagandeavtalet. I nuläget ser Sweden Green Building ut att kunna överta hanteringen av miljöklassning omkring årsskiftet.

Läs mer.

Dela

Prenumerera

RSS Prenumerera via RSS »

Nyheter