SundaHus Medvetna materialval
Utbildning för materialleverantörer

I Stockholm 12 maj och 10 juni.

På utbildningen kommer SundaHus erfarna kemister samt byggherrerepresentanter att delta och dagen kommer fyllas av seminarier, diskussionsforum och erfarenhetsutbyte på hög nivå.

» Läs mer

Några av de som använder SundaHus