SundaHus Medvetna materialval
Utbildning för materialleverantörer

I Stockholm 9 september och Göteborg 30 september.

På utbildningen kommer SundaHus erfarna kemister samt byggherrerepresentanter att delta och dagen kommer fyllas av seminarier, diskussionsforum och erfarenhetsutbyte på hög nivå.

» Läs mer

Några av dem som använder SundaHus