Varumärke:Svalson
Artikel:Skjutlucka 4507
Artikeln har fått bedömning A. Artikelns sammanvägda bedömning beräknas och presenteras med någon av bokstäverna A, B, C+, C- eller D där A är bäst.
U
Innehåller inte utfasningsämnen.
R
Innehåller inte prioriterade riskminskningsämnen.
P1
Innehåller inte PBT/vPvB-ämnen.
P2
Innehåller inte potentiella PBT/vPvB-ämnen.
H1
Innehåller inte ämnen som finns upptaget på Europeiska kommissionens prioriteringslista över hormonstörande ämnen under kategori 1, vilket innebär att det finns vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt i minst en djurart (inklusive människa).
H2
Innehåller inte ämnen som finns upptaget på Europeiska kommissionens prioriteringslista över hormonstörande ämnen under kategori 2, vilket innebär att det finns vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt vid in vitro försök (provrörsförsök).
Grön kvadrat
Innehåller inte förnyelsebara råvaror.
Dött träd
Innehåller inte miljöfarliga ämnen.
Fabrik
Hälsofarliga ämnen förekommer i produkten i tillverkningsskedet.
Röd hammare
Inga hälsofarliga ämnen förekommer i produkten i byggskedet.
Rött hus
Inga hälsofarliga ämnen förekommer i produkten i fastigheten.