SundaHus Medvetna materialval

Student

Merparten av alla universitet och högskolor har tecknat utbildningslicens på SundaHus Miljödata. Det är mycket vanligt att systemet används i olika kurser.

Om någon student önskar använda SundaHus Miljödata i sitt examensarbete är vi självklart positiva till att sponsra detta. Ta kontakt med oss så får vi diskutera en lösning på era behov.

2009-05-25

Kontaktperson

Pär Jansson

Pär Jansson
Försäljning
013-36 30 76