SundaHus Medvetna materialval

Fastighetsägare

I din roll som fastighetsägare vill du kunna läsa vilka produkter som byggdes in i projektet samt läsa och/eller registrera produkter som används i fastighetens drift. För de projekt som bedrivits genom SundaHus kan du se hur produkter projekterats och valts under entreprenadfasen genom att söka på kollektionen (instruktioner om hur detta görs finns i onlinehjälpen). För drift och underhållsprodukter används någon av följande tjänster: kollektioner, sortiment eller kemikalielistor. Instruktioner om hur produkter registreras genom dessa funktioner finns i onlinehjälpen.

Om du behöver granska produkterna i drift och kanske skriva kommentarer om produkterna kan du använda dig av granskningsfunktionen.

Du kan också göra sökningar i sortiment eller kemikalielistor. Är du osäker hittar du information i onlinehjälpen under "Sök".

Det går att ange mängd och plats av varorna i drift (se avsnitt "Registrera mängd och plats" i onlinehjälpen).

2009-05-27