SundaHus Medvetna materialval

PTS-forum

PTS Forum bildades formellt vid ett möte den 23 mars 2004. Kontaktperson för detta nätverk är Fastighetsdirektör Erik Pålsson, Landstingsfastigheter Jönköping.

Systemägare är Landstingsfastigheter i Jönköpings län som har arbetat fram grunden för dagens PTS. Landstingsfastigheter i Jönköpings län var pionjär när det gäller att arbeta fram och använda PTS. Programmet började användas år 1991, som då var i form av dokument i pärmar. Många landsting har följt efter och haft Landstingsfastigheter i Jönköping som utgångspunkt. Men mycket har hänt efter 1991.

Programmet har blivit uppmärksammat nationellt och sedan 2004 har landstingen i Halland, Kronoberg, Östergötland, Kalmar, Jönköping och Gotlands kommun anslutit som samarbetspartners. Landstinget Västmanland anslöt sig 2005. Under 2007 anslöt sig den första regionen; Region Skåne och under 2009 inplementerade även Stockholms läns landsting PTS. Under år 2010 beslutade Uppsala landsting att bli medlem och 2012 anlsöt sig Landstinget i Blekinge. Detta ger nya värdefulla infallsvinklar och större resurser för utvecklingen av programmet.

PTS-forum har ett avtal med SundaHus vilket innebär att medlemmar i PTS-forum enkelt når miljöinformation i SundaHus Miljödata.

Läs mer...

2014-09-22