SundaHus Medvetna materialval

SundaHus Miljöklassning

Den senaste tidens miljö- och klimatdebatt har påverkat intresset för märkningar av olika slag, t ex av kläder, bilar, mat och självklart också byggnader. Enligt lag är man som fastighetsägare numera skyldig att energideklarera sina byggnader, men allt fler större fastighetsägare väljer även att frivilligt miljöklassa sina byggnader för att höja värdet för hyresgäster, potentiella köpare etc.

Vilka system finns för miljöklassning?

Idag finns det flera olika sätt att miljöklassa en byggnad. SundaHus har valt att arbeta fram ett verktyg för den svenska marknaden baserat på metoden "Miljöbyggnad".  "Miljöbyggnad" är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan svenska företag, kommuner och regeringen genom den så kallade Bygga-bo-dialogen. Vi arbetar också med det amerikanska systemet LEED som är ett av de största systemen i Europa.

Vilket system ska man välja?

I Sverige har vi ännu inte enats kring något standardsystem för miljöklassning av byggnader och som vi ser det kan en byggnad klassas enligt flera olika system beroende på syfte. Till exempel kan "Miljöbyggnad" passa bättre för den svenska marknaden eftersom måttenheter, miljömått etc. är anpassade efter våra svenska förutsättningar. För ett internationellt företag som verkar i Sverige kan en klassning i LEED eller BREEAM vara ett bra komplement.

Hur fungerar SundaHus verktyg?

Verktyget kan användas av dem som vill miljöklassa sina befintliga och nya byggnader utifrån "Miljöbyggnads" metod och upplägg.  I verktyget ligger metodens parametrar och genom att fylla i byggnadens värden får man snabbt reda på om den fyller kraven att klassas som guld, silver eller brons. För en stor fastighetsägare är ett sådant hjälmpedel en förutsättning och SundaHus verktyg lanserades i december 2009.

Vem beslutar om klassningen?

Sweden Green Building Council ansvarar för granskning av underlag samt beslut om klassning. Läs mera.

 

Kontakta oss om du har frågor om miljöklassning av byggnader.

2011-06-15

SH_miljoklassning

Manualer från Boverket

Ny/projekterad byggnad - 2.0

Befintlig byggnad - 2.0

Kontaktperson

Arvid Jannert

Arvid Jannert
VD
013-36 30 79
076-109 28 01