SundaHus Medvetna materialval

Ftalatmjukgörare ökar risken för diabetes hos kvinnor

En amerikansk studie visar att förhöjda halter av mjukgörare av typen ftalater ökar risken för kvinnor att drabbas av diabetes. 

Ftlater är hormonstörande ämnen som bl.a. används i skönhets- och hygienprodukter, i plast (främst PVC) och även i vissa mediciner.Tidigare studier har visat att kvinnor har högre halter av ftalater i kroppen än män, vilket misstänks vara kopplad till användningen av skönhetsprodukter. Syftet med denna studie var att undersöka om det finns ett samband mellan kvinnornas högre exponering mot ftalater och diabetessjukdomen. Forskarna tycks ha sett ett sådant samband i denna studie som omfattat 2350 kvinnor. Vidare forskning kommer att behövas för att styrka detta.

Läs  om detta i SvD Nyheter eller läs hela forskningsartikeln i i tidskriften Environmental Health Perspectives.

Dela

Prenumerera

RSS Prenumerera via RSS »

Nyheter