SundaHus Medvetna materialval

Asbest dödar fler igen

Den allvarliga cancersjukdomen mesoteliom orsakas av asbest. På två år har antalet personer som drabbas av sjukdomen fördubblats.

- Vi vet ännu inte om det är ett trendbrott, säger forskaren Nils Plato.

Vid Karolinska institutet i Stockholm, KI, studerar forskarna 2 500 fall av cancersjukdomen mesoteliom, från 1960-talet och framåt. De studerar vilka kopplingar som finns mellan sjukdomen och olika yrken. Framför allt är det personer i byggbranschen som har insjuknat.

- Även om det statistiskt sett inte är så många som får mesoteliom så handlar det om en yrkesrelaterad cancer som människor dör av, säger Nils Plato, docent vid Institutet för miljömedicin på KI.

Lungcancer, som är en betydligt vanligare sjukdom, kan också drabba personer som har utsatts för asbest. Men risken för lungcancer ökar ju mer asbestdamm en person har andats in. Ett sådant samband har forskarna inte hittat för mesoteliom.

Läs hela artikeln på Sydsvenskans webbplats.

Dela

Prenumerera

RSS Prenumerera via RSS »

Nyheter