SundaHus Medvetna materialval

Nyhetsarkiv - Februari 2012

Nya rön: Koppling mellan miljögifter och autism

Mer och mer forskning visar på en möjlig koppling mellan miljögifter och autism. I en studie på möss fick djur som utsatts för flamskyddsmedel i fosterlivet beteendestörningar.

Läs mer...


Asbest dödar fler igen

Den allvarliga cancersjukdomen mesoteliom orsakas av asbest. På två år har antalet personer som drabbas av sjukdomen fördubblats.

Läs mer...


Skydda barnen bättre

Kemikalieinspektionen har hållit sin årliga konferens om gifter i miljön, denna gång med fokus på barns exponeringar. Konferensen hette "Skydda barnen bättre" och den samlade 300 deltagare som lyssnade på och diskuterade behovet av att skydda barnen bättre från de kemikalier som finns i vardagen.

Läs mer...

Prenumerera

RSS Prenumerera via RSS »

Nyheter