SundaHus Medvetna materialval

Kraven om egenkontroll för företag med farliga ämnen i produkter skärps

Från och med 2011-03-01 skärps kraven på egenkontroll för företag som tillverkar eller importerar mer än 25 kemiska produkter med ämnen som klassificeras som farliga om året.

Det innebär bland annat att verksamhetsutövare ska ha dokumenterade rutiner för att klassificera och märka kemiska produkter samt att de ska ha tillgång till kompetens för att bl a utarbeta och utfärda säkerhetsdatablad.

Vad kompetenskravet innebär i praktiken (och därmed hur hårt det slår mot mindre företag) kommer att utvecklas vidare under vägledning av Naturvårdsverket. Krav på Egenkontroll gäller även när företaget säljer minst en kemisk produkt som innehåller ett ämne som finns upptaget på ECHAs kandidatlista eller i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Läs mer på KEMIs webbplats:

Dela

Prenumerera

RSS Prenumerera via RSS »

Nyheter