SundaHus Medvetna materialval

Första villan som blivit Miljöklassad byggnad

Familjen Gerhardsson i Lund visar att det går att miljöklassa en villa genom energi- och miljösatsningar som inte ger större extrakostnader.

Läs mer i särtryck från Planera Bygga Bo nr 6, 2010.

Dela

Prenumerera

RSS Prenumerera via RSS »

Nyheter