SundaHus Medvetna materialval

Guldklassning för campusbyggnad vid BTH - första guldklassning av nybyggnation

Peab och Kruthusens nybyggda Campusbyggnad vid Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona har som första nybyggnation tilldelats GULD-diplom enligt svenska miljöklassningssystemet Miljöklassad Byggnad. Två faktorer som bidragit till den höga klassningen är en låg energianvändning och att allt material dokumenterats samt att en verifiering över att farliga ämnen inte byggs in har gjorts. SundaHus Miljödata har använts som verktyg för att hålla reda på och registrera material och kemikalier. .

Läs pressmeddelandet från Peab här.

Dela

Prenumerera

RSS Prenumerera via RSS »

Nyheter