SundaHus Medvetna materialval

Energihushållning enligt Boverkets byggregler

Boverket har publicerat en handbok som ger svar och kommentarer på frågor om de nya reglerna för energihushållning.

Den riktar sig främst till kommuner, byggherrar och projektörer. Handboken kan laddas när här:

Dela

Prenumerera

RSS Prenumerera via RSS »

Nyheter