SundaHus Medvetna materialval

Hållbara stadsprojekt i Linköping och Umeå prövas av Delegationen för hållbara städer

Delegationen för hållbara städer har regeringens uppdrag att besluta om ett ekonomiskt stöd till utveckling av hållbara städer.

Delegationen kommer att dela ut stöd till hållbara stadsbyggnadsprojekt som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser och är goda exempel på stadsbyggnadsåtgärder med integrerad stadsplanering och applicerad miljöteknik. Bland de sex-sju investeringsprojekt som går vidare till fördjupad prövning finns ett i Linköping och ett i Umeå.

Läs mer i Media Planeten och på Delegationen för hållbara städers webbplats.

Dela

Prenumerera

RSS Prenumerera via RSS »

Nyheter