SundaHus Medvetna materialval

Nyhetsbrev januari/februari 2012

Vi söker en affärsdriven miljöcoach

SundaHus växer och nyanställer ytterligare en miljöcoach. Som miljöcoach kommer du inledningsvis att rikta in ditt arbete inom tre områden; kundansvar, utbildning och miljöcoachning till kunderna. I arbetet med miljöklassning och miljöstyrning har SundaHus utvecklat tjänsten miljöcoach för att stödja kunden under byggprocessen. Läs mer om tjänsten på vår webbplats.

Ny miljöbedömare på SundaHus

Vi har anställt Karim Nathani som miljöbedömare på SundaHus. Han är kemist och kommer att vara vikarie för Evelina Rytter under hennes föräldraledighet.

Leverantörers kontaktperson för bedömningsbeställningar

Karim Nathani är vår kontaktperson för frågor rörande leverantörers beställningar av miljöbedömningar av sina produkter. Kontaktuppgifter

Nexans länkar till SundaHus Miljödata

Nexans kan numera erbjuda miljöinformation för de produkter som är bedömda i SundaHus Miljödata direkt via sin produktkatalog på www.nexans.se. Om en produkt är bedömd i SundaHus Miljödata visas SundaHus ikon och genom att klicka på den får man sammanfattande miljöinformation direkt från SundaHus databas. Läs mer om hur Nexans använder SundaHus EnviroLink på Nexans webbplats.

Miljöbyggnad version 2.1 har lanserats

Nu har version 2.1 av certifieringssystemet Miljöbyggnad lanserats. Det är en uppdatering som framförallt ger en ökad tydlighet och förenkling för såväl beställare som konsulter. Läs mer på vår webbplats.

Antibakteriella medel i byggvaror

Triclosan är ett antibakteriellt ämne som kan förekomma i kompositmaterial som används i t ex bänkskivor, duschkabiner och golvmaterial. Ämnet klassificeras som mycket giftigt för vattenlevande organismer och har rapporterats ha hormonstörande effekter. Utbredd användning av triclosan befaras dock kunna leda till ökad selektion för resistenta bakteriestammar. Läs mer på vår webbplats.

Skydda barnen bättre

Kemikalieinspektionen har hållit sin årliga konferens om gifter i miljön, denna gång med fokus på barns exponeringar. Konferensen hette "Skydda barnen bättre" och den samlade 300 deltagare som lyssnade på och diskuterade behovet av att skydda barnen bättre från de kemikalier som finns i vardagen. Läs mer på vår webbplats.

Förbud mot kadmium i plast och svetsråd

EU har beslutat att kadmium inte får finnas i plast och svetstråd. Förbudet trädde i kraft den 10 december 2011. Detta gäller alla sorters plast, men återvunnen PVC-plast är tyvärr undantagen från förbudet. För kundernas information ska byggprodukter som tillverkats av återvunnen PVC märkas med en särskild logotyp. Läs mer på Kemikalieinspektionens webbplats.


SundaHus Miljödata Nyhetsbrev
Redaktör: Jane Wigren
Ansvarig utgivare: Arvid Jannert
SundaHus i Linköping AB
Teknikringen 1 E, 583 30 Linköping
www.sundahus.se

2012-02-03