SundaHus Medvetna materialval

Nyhetsbrev maj 2011

SundaHus lanserar EnviroLink

EnviroLink är en unik kopplingsfunktion som länkar samman leverantörers webbaserade produktkataloger med SundaHus Miljödata för att erhålla information om en produkts miljöbedömning. Med hjälp av EnviroLink kan byggherrar, konsulter, entreprenörer, projektledare och andra som har intresse av byggprodukter via leverantörens webbplats få tillgång till såväl översiktlig som detaljerad hälso- och miljöinformation för produkten. Läs mer i vårt pressmeddelande.

Nu finns det instruktionsfilmer online för SundaHus tjänster

Nu finns hjälp om hur du använder SundaHus tjänster tillgänglig i form av små korta filmsekvenser. När du ser en liten filmikon kan du klicka på den för att visa instruktionsfilmen. Du når även hela hjälpbiblioteket via den lilla blå knappen med ett frågetecken på vår publika webbplats samt via "Hjälp"-länken i SundaHus Miljödata.

Online help buttons

Anmälningar av projekt kan göras online

Vi har infört möjligheten att beställa projekt online på SundaHus. För detta krävs att man delgetts rättighet att beställa projekt (beställaren måste därför ange vem som ska ha det). Se instruktionsfilmen "Beställa projekt" för information om hur man går till väga. Detta är framförallt till nytta för de som beställer projekt ofta. Vid intresse av online-beställningar av projekt var vänlig kontakta kundtjänst. Det går givetvis fortfarande att beställa projekt genom att kontakta oss.

Chemsec anmäler ECHA till EU-domstolen för bristande transparens

NGO-organisationen Chemsec som utformat SIN-listan (en lista på särskilt farliga ämnen som de vill ska föras in på ECHAs kandidatlista för tillståndsprövning) har anmält ECHA, Europeiska kemikaliemyndigheten, till EU-domstolen för att de inte vill avslöja namnen på leverantörer som tillverkar särskilt farliga ämnen. Chemsec menar att detta går emot principerna för REACH som är till för att öka allmänhetens tillgång till information om farliga ämnen och därmed också dess möjlighet att skydda sig mot dem. ECHA har nyligen informerat om att de kommer att publicera namn på företag som säljer farliga ämnen, men det finns möjlighet för företagen att kräva sekretess om de har godtagbara skäl för det. Läs Chemsecs nyhet och ECHAs pressmeddelande.

Följ senaste nytt från SundaHus via RSS

Nu kan du prenumerera på de senaste nyheterna och notiserna från SundaHus via RSS. RSS är ett standardiserat sätt att distribuera nyheter digitalt. Du kan läsa mer om RSS-tekniken på Wikipedia.

Du når SundaHus RSS-flöde via: /feeds/latest.aspx


SundaHus Miljödata Nyhetsbrev
Redaktör: Jane Wigren
Ansvarig utgivare: Kjell Isacson
SundaHus i Linköping AB
Teknikringen 1 E, 583 30 Linköping
www.sundahus.se

2011-05-17