SundaHus Medvetna materialval

Nyhetsbrev april 2011

Nu kommer systemet ihåg vilket projekt man registrerade produkter i senast

En ny funktion har införts i SundaHus Miljödata som gör att systemet kommer ihåg vilken kollektion som aktiverades senast. Det innebär att om man aktiverar en kollektion så fortsätter den att vara aktiv nästa gång man går in i SundaHus Miljödata tills dess att man avaktiverar den.

Månadens tips - Hur man söker efter produkter med E- eller RSK-nummer

El- och VVS-produkter har oftast E- respektive RSK-nummer som identifikationsnummer. För att söka efter produkter med dessa nummer väljer man sökkriteriet "Artikel-, E- eller RSK-nummer" i SundaHus-databasen och sedan skriver "E" eller "RSK" följt av numret. Klicka därefter på "Sök" i det grå fältet. Notera dock att vi inte alltid har matat in E- eller RSK-nummer för samtliga varianter av en produkt. Därför är det bra att om man inte får träff på hela numret försöka söka på produktnamnet för att se om produkten finns i databasen. Alternativt kan man söka på början av E- eller RSK-numret för att se om andra varianter av produkten finns upplagda. Exempel: Jag söker efter en kabel med E-nummer 37 341 46 och får ingen träff. Jag söker då istället på E 37 341 i nästa sök-omgång och ser att det finns andra varianter av produkten i databasen.

Oroväckande att underlag för riskbedömning av nanopartiklar är så bristfälligt

Användningen av nanopartiklar i byggvaror ökar mer och mer. Förhoppningen är att nanopartiklarna ska ge nya möjligheter och bättre alternativ till en del produkter som finns på marknaden idag. Problemet är att kunskapen om vilka hälso- och miljökonsekvenser det kan bli av dess användning är okända samtidigt som det finns starka indicier på att nanopartiklar har farliga egenskaper. Därmed har vi ingen kontroll över vad vi ger oss in i när vi använder dessa produkter. Situationen påminner starkt om PCB- och asbestproblematiken. Frågan är om vi är på väg att göra om samma misstag. Vad krävs för att vi ska undvika besvärliga framtida miljöskulder? Läs mer på vår webbplats.

Byggproduktförordningen kommer att ha ett miljö- och livscykeltänkande

Europaparlamentets och rådets byggproduktförordning (EU) nr 305/2011 träder i kraft 2011-04-24. I Sverige blir den största förändringen att CE-märkning av byggprodukter blir obligatorisk när förutsättningar för detta finns. Förordningen innebär också ett ökat miljö- och livscykeltänkande. Läs mer på vår webbplats.


SundaHus Miljödata Nyhetsbrev
Redaktör: Jane Wigren
Ansvarig utgivare: Kjell Isacson
SundaHus i Linköping AB
Teknikringen 1 E, 583 30 Linköping
www.sundahus.se

2011-04-15