SundaHus Medvetna materialval

Nyhetsbrev februari 2011

Vi har anställt en marknadschef

Vi förstärker vår marknads- och försäljningsfunktion genom att anställa Arvid Jannert som marknadsansvarig. Arvid har bred erfarenhet från flera olika branscher och kommer senast från fordonsindustrin.

Vi söker en affärsdriven miljöcoach

En av SundaHus grundare kommer under våren att gå i pension och nu söker vi hennes efterträdare. Som miljöcoach kommer du inledningsvis att rikta in ditt arbete inom tre områden: miljöklassning, miljöstyrning och utbildning. Dig vi söker har en bygg- och miljöutbildning eller motsvarande på högskolenivå. Du har god erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen gärna som projektledare. Tjänsten har stor utvecklingspotential där du kan utveckla både dig själv och affären. Läs mer på vår webbplats.

Tydligare information om dokumentens status i SundaHus Miljödata

Vår ambition är att ha regelbundna och täta kontroller av samtliga dokument som ligger till grund för den information vi presenterar och för de miljöbedömningar vi gör. Kontrolldatumet för respektive dokument har alltid visats i produktens detaljsida i avsnittet "Redovisad dokumentation" under kolumnen "Kontroll". Nu har vi lagt till information om dokumentens status i syfte att förtydliga varför det uppstår stora skillnader i hur ofta de kontrolleras. Läs mer på vår webbplats.

Månadens tips: Utnyttja hela bildytan i miljöklassningsverktyget

Genom att klicka på de fyra pilarna till höger i menyn kommer miljöklassningsverktyget att expandera och utnyttja hela bredden i webbläsaren. Detta är speciellt användbart om du har en bred skärm och vill använda hela bildytan.

Exempel på skalning av miljöklassningsverktyget.

Miljöklassad Byggnad har bytt namn

Från och med 2011 förvaltar och utvecklar Sweden Green Building Council (SGBC) det svenska miljöcertifieringssystemet Miljöklassad Byggnad. SGBC har nu bytt namn på det till Miljöbyggnad (MB). Läs mer på vår webbplats.

Nu har de första ämnen som kräver tillståndsprövning valts ut

Kemikaliemyndigheten ECHA har valt ut de första ämnen som kräver tillståndsprövning för att få användas i produkter på marknaden. Det är sex särskilt farliga ämnen som används som PVC-mjukgörare (bis(2-etylexyl)ftalat (DEHP, CAS 117-81-7), benzylbutylftalat (BBP, CAS 85-68-7) och dibutylftalat (DBP, CAS 84-74-2)), flamskyddsmedel (hexabromocyclododekan (HBCDD, CAS 25637-99-4 eller 3194-55-6 )) samt doftämnet 5-ter-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen (musk xylen, CAS 81-15-2). Läs mer i pressmeddelandet.

Tillsats i parkettlack betraktas som utfasningsämne

Den officiella klassificeringen av ämnet N-metyl-2-pyrrolidon (CAS 872-50-4), som främst används i parkettlack, har skärpts och det klassificeras numera som ett utfasningsämne. Ämnet ska bl a klassificeras med riskfrasen R61 (Kan ge fosterskador). Vi kommer att göra ombedömningar på de produkter som innehåller N-metyl-2-pyrrolidon och som inte tidigare klassificerats med riskfrasen R61.

Inte ekonomiskt försvarbart att sänka rikt- och gränsvärde för radon

Sex myndigheter - Boverket, Arbetsmiljöverket, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och Sveriges Geologiska Undersökning - har tillsammans tagit fram en rapport som anger att dagens rikt- och gränsvärde på 200 becquerel per kubikmeter för radon i bostäder inte bör sänkas. Myndigheterna anser att det inte är samhällsekonomiskt försvarbart att genomföra en skärpning av rikt- och gränsvärdena. Läs hela rapporten.


SundaHus Miljödata Nyhetsbrev
Redaktör: Jane Wigren
Ansvarig utgivare: Kjell Isacson
SundaHus i Linköping AB
Teknikringen 1 E, 583 30 Linköping
www.sundahus.se

2011-02-23