SundaHus Medvetna materialval

Nyhetsbrev januari 2011

Ny personlig sida upplagd för administration av tjänster på SundaHus Webbplats

Vi har nyligen lagt upp en webbsida på vår huvudwebbplats som kallas för "Mitt konto". Denna webbsida är till för att administrera olika tjänster och funktioner såsom inbjudningskoder, teckning av demokonto, prenumeration på nyhetsbrev, ändring av lösenord och för att visa standardprislistan. "Mitt konto" kan nås via huvudmenyn på startsidan när du är inloggad.

Nu finns det beräkningshjälp för energislag i SundaHus verktyg för Miljöklassning av byggnader

Beräkningarna för aspekten "Energislag" kräver omfattande beräkningar som bl a tar hänsyn till vilken miljökategori av el som används, fjärrvärmeleverantörens substrat-input, användning av solceller/-fångare, kakelugn m m. Numera finns beräkningshjälp för denna aspekt inne i SundaHus verktyg för Miljöklassning av byggnader.

Miljöklassad Byggnad flyttas från Bygga-bo-dialogen till SGBC

Bygga-bo-dialogen som startades 2003 av Boverket har varit ett unikt samarbete mellan företag, kommuner och regeringen för att få en utveckling mot en hållbar bygg- och fastighetssektor i Sverige. Det nationella klassningssystemet Miljöklassad Byggnad har tagits fram inom ramen för Bygga-bo-dialogen. Sedan årsskiftet hanteras Miljöklassad Byggnad av Sweden Green Building Council (SGBC) eftersom Bygga-bo-dialogen avslutats. Därmed hittar ni numera information om Miljöklassad Byggnad (t ex blankett för föranmälan, nu gällande klassningsavgifter, manualer och indataprotokoll) på Miljöklassad Byggnads nya webbplats.

Första villan som blivit Miljöklassad byggnad

Familjen Gerhardsson i Lund visar att det går att miljöklassa en villa genom energi- och miljösatsningar som inte ger större extrakostnader. Läs mer i särtryck från Planera Bygga Bo nr 6, 2010.

Särskilt farliga glykoletrar läggs in i ECHA-kandidatlistan

Den 15 december 2010 förde EU-kemikaliemyndigheten ECHA in två glykoletrar tillsammans med 6 andra nya ämnen på kandidatlistan (den lista på ämnen med särskilt farliga egenskaper som kan komma att kräva tillstånd för att få användas inom EU). Glykoletrarna, 2-metoxietanol (CAS 109-86-4) och 2-etoxietanol (CAS 110-80-5), används som lösningsmedel i färg. Läs mer på Kemikalieinspektionens webbplats.

Färgkonserveringsmedel ger kontaktallergi

Införandet av vattenbaserade färger har gjorts för att minska våra exponeringar mot lösningsmedel som kan irritera luftvägarna och påverka nervsystemet. Detta har dock skapat nya problem. Ett av problemen är att de innehåller allergiframkallande konserveringsmedel som kan orsaka kontaktallergi hos målare. Läs mer på SundaHus webbplats.


SundaHus Miljödata Nyhetsbrev
Redaktör: Jane Wigren
Ansvarig utgivare: Kjell Isacson
SundaHus i Linköping AB
Teknikringen 1 E, 583 30 Linköping
www.sundahus.se

2011-01-18