SundaHus Medvetna materialval

Nyhetsbrev december 2010

Månadens tips: Kom ihåg mig

Vi vill påminna om vår nya funktion för att göra automatiska inloggningar i systemet. Genom att kryssa i rutan "Kom ihåg mig" när du loggar in på SundaHus webbplats kommer vårt system att komma ihåg dig på den aktuella datorn. Detta medför att du i fortsättningen blir automatiskt inloggad när du besöker vår webbplats.

När du klickar på "Logga ut" kommer systemet "glömma bort" dig och du kommer inte längre bli automatiskt inloggad på den datorn.

Den svenska konsumtionen har en stor global miljöpåverkan

Naturvårdsverket har i samarbete med Kemikalieinspektionen tagit fram en rapport om den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan. Rapporten behandlar fem områden: klimat, luft, vatten, mark och kemikalier. Läs mer på vår webbplats.

Pressat trämaterial kan ge för höga formaldehydemissioner

Formaldehyd är en farlig och vanligt förekommande luftförorening i byggnader. Ämnet är starkt irriterande samt cancerframkallande och därmed finns det regleringar på hur mycket formaldehyd träbaserade skivor får avge (se Begränsningsdatabasen). Nyligen gjorda studier visar att limmade träprodukter kan ge betydande formaldehydemissioner som tillsammans med andra formaldehydavgivande material i små rum kan överskrida den av WHO rekommenderade nivån flera gånger om.

Läs mer på vår webbplats.

Bemanning under julhelgen

Kontoret är bemannat alla vardagar utom den 27/12, men om du har svårt att nå oss per telefon kan du alltid skicka e-post till oss.

Rädda barnen företagsvän

God Jul och Gott Nytt År

Vi hoppas att ni får en skön och vilsam julledighet. Även i år skickar vi ett bidrag till välgörande ändamål istället för traditionella julkort.


SundaHus Miljödata Nyhetsbrev
Redaktör: Jane Wigren
Ansvarig utgivare: Kjell Isacson
SundaHus i Linköping AB
Teknikringen 1 E, 583 30 Linköping
www.sundahus.se

2010-12-17