SundaHus Medvetna materialval

Nyhetsbrev maj 2009

PTS Forum använder SundaHus Miljödata

PTS, Program för Teknisk Standard, är ett kraftfullt webbaserat program för teknisk standard och ett viktigt stöd för en jämn hög kvalitet och säkerhet i byggprocessen. Sänkta projekteringskostnader är också ett resultat av ett väl utnyttjat program för teknisk standard. Läs mer på PTS Forums webbplats.

Ökning av allergiframkallande produkter

Kemikalieinspektionen och SCB rapporterar om en ökning av allergiframkallande ämnen i konsumentprodukter. Några ämnen som ökat är exempelvis formaldehyd (används som konserveringsmedel och ingår i hartser), metyletylketoxim (förhindrar filmbildning i färg), epoxiharts, isotiazoloner (konserveringsmedel i färg). Konsumentprodukter som ofta innehåller allergiframkallande ämnen är exempelvis färger, utfyllnadsmedel, spackel, lim och rengöringsmedel. Det finns allergiframkallande ämnen i 26 procent av konsumenttillgängliga kemiska produkter. Läs mer på Kemikalieinspektionens webbplats.

- Den offentliga sektorn ska gå före i att miljöklassa byggnader, säger Andreas Carlgren

Allt fler vill miljöklassa byggnader. Ett svenskt Green Building Council ska skapa enighet kring hur normerna för miljöklassningar ska se ut i framtiden. Läs artikeln i Byggvärlden.

Dokumentation från seminarium 27 april - Miljövärdering av byggvaror

Nu finns dokumentationen från Byggmaterialindustriernas seminarium om miljövärdering av byggvaror tillgänglig. Läs mer på Byggmaterialindustriernas webbplats.

Tipsa en kollega om nyhetsbrevet

Man kan anmäla sig till nyhetsbrevet via vår webbplats.

Dialog med er användare

Vi är angelägna att få era synpunkter på SundaHus Miljödata. Du är alltid välkommen att maila eller ringa till oss.


SundaHus Miljödata Nyhetsbrev
Redaktör: Robert af Wetterstedt
Ansvarig utgivare: Kjell Isacson
SundaHus i Linköping AB
Teknikringen 1 E, 583 30 Linköping