SundaHus Medvetna materialval

Nyhetsarkiv - April 2012

Nya rapporter i SundaHus Miljödata

Vi har nu uppdaterat våra miljödatablad och dokumentationssammanställningar för kollektioner

Läs mer...


Lunds kommun satsar på SundaHus Miljödata

Med systemet SundaHus Miljödata förenklas och säkras att byggmaterial med låg hälso- och miljöpåverkan väljs vid byggnation. Systemet blir ett stöd i Lundafastigheters arbete att certifiera de kommunala byggnaderna enligt det svenska systemet Miljöbyggnad.

Läs mer...

Prenumerera

RSS Prenumerera via RSS »

Nyheter