SundaHus Medvetna materialval

Rapport om relining av avloppsrör ur ett beställarperspektiv

Relining är en metod för att med kemiska produkter renovera gamla avloppsrör. Metoden blir allt mer populär då den används för att skjuta upp dyra stambyten på framtiden.

 

Ett problem kopplat till metoden är att väldigt reaktiva och hälsofarliga ämnen används i relining-produkterna. Som vi rapporterat i ett tidigare nyhetsbrev, kan arbetet med relining orsaka allergiproblem om inte rätt skyddsåtgärder vidtas. Vidare kan ohälsosamma ämnen som hormonstörande bisfenol A frigöras innan plasten härdat om metoden tillämpas på fel sätt. En rapport, initierad av Fastighetsägarna Stockholm och SABO i syfte om att belysa relining-metoden ur ett beställarperspektiv, anger att en noga teknisk avvägning måste göras innan ett beslut om relining antas och att ingen vet vilken livslängd relining-reparationen ger. Sannolikt kommer tekniken att utvecklas vidare då det finns ett stort behov hos fastighetsägarna för denna renoveringsteknik. Läs rapporten på Fastighetsägarnas hemsida.

 

 

Dela

Prenumerera

RSS Prenumerera via RSS »

Nyheter