SundaHus Medvetna materialval

Ännu en kommunal koncern väljer SundaHus

Nu har ännu en kommunal koncern i Göteborg, Förvaltnings AB Framtiden, tecknat avtal med SundaHus för att säkerställa att man använder hälso- och miljömässigt hållbart material vid byggnation. Det innebär att åtta bolag inom koncernen kommer att välja ur en databas med över 64 000 bedömda byggprodukter. Sedan tidigare används SundaHus Miljödata av bland andra Higabgruppen i Göteborg som förvaltar kulturbyggnader som Feskekörka och Gamla Ullevi.

-Vi vill på ett smidigt och tryggt sätt kunna välja byggprodukter som har så liten hälso- och miljöpåverkan som möjligt. Nu har vi ett verktyg som hjälper oss att välja rätt produkter och minska oönskade ämnen. Både sådana som Kemikalieinspektionen redan rekommenderar att man ska undvika och de som man misstänker kommer avrådas från i framtiden. Vi vill vara ett gott föredöme och på det här sättet inspirera företag och andra kommuner att stimulera marknaden för bra byggprodukter ur miljö- och hälsosynpunkt, säger Ulrika Arensberg, Fastighetsutvecklingschef Förvaltnings AB Framtiden.

Läs mer i pressreleasen

Dela

Prenumerera

RSS Prenumerera via RSS »

Nyheter