SundaHus Medvetna materialval

Belysningsföretag förbättrar sina miljödeklarationer

Allt fler belysningsföretag har börjat göra miljödeklarationer med bättre beskrivningar om materialet i armaturerna än tidigare.

Idag använder många armaturföretag fortfarande en mall för miljödeklarationer som utarbetats av El- och Belysningsbranschen 2002. Mallen ger mest information om vad produkten inte innehåller då den består av en lista med ja/nej-frågor om de ämnen/material som anses vara mest miljöbelastande. Därför är mallen ofullständig som underlag för en miljöbedömning av en produkt.

Exempel på belysningsföretag som börjat göra om sina miljödeklarationer eller som redan har beskrivande miljödeklarationer är Fagerhults belysning, Markslöjd, Nokalux och Luxo. Vi hoppas att allt fler företag ansluter sig till detta så att ett bättre underlag för miljöbedömningar kan erbjudas.

Dela

Prenumerera

RSS Prenumerera via RSS »

Nyheter