SundaHus Medvetna materialval

SundaHus är nu medlem i Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council ska gemensamt driva hållbarhetsarbetet inom bygg- och fastighetsbranschen. Vi är ett branschsamarbete med stark internationell koppling med målet att:

  • tillhandahålla, förvalta och utbilda i klassningssystem
  • påverka beslutsfattare att premiera hållbart byggande
  • sprida kunskap och arbeta fram olika verktyg för att nå konkreta resultat inom miljöområdet.

Sweden Green Building Council är en ideell organisation som i dagsläget består av en vd och ideellt arbetande personer från medlemsföretagen.

sgbc

Dela

Prenumerera

RSS Prenumerera via RSS »

Nyheter