SundaHus Medvetna materialval

Besök oss på Nordbygg 2010

SundaHus finns med på Nordbygg (monter C07:62) och visar bl a det nya verktyget för miljöklassning av byggnader. Verktyget är baserat på Bygga-bo-dialogen/Boverkets kriterier "Miljöklassad Byggnad". Du kan även skriva ut ett kostnadsfritt entrékort via oss.

För att skriva ut ett entrékort klickar du på länken nedan. Ange lösenord 0540 när du får frågan.

Skriv ut entrékort till mässan.

Dela

Prenumerera

RSS Prenumerera via RSS »

Nyheter