SundaHus Medvetna materialval

Nyhetsarkiv - November 2009

Nya bedömningskriterier publicerade

Kriteriedokumentet för SundaHus bedömningskriterier har uppdaterats och finns nu på webben som version 5.19. De stora ändringar som gjorts berör bedömningen av zink och koppar i kontakt med vatten samt att hormonstörande ämnen i kategori 1 ingår i helhetsbedömningen. Vi har också ändrat namnet på ytbehandlingen Miralloy till Prion

Läs mer...

Prenumerera

RSS Prenumerera via RSS »

Nyheter