SundaHus Medvetna materialval

Nyhetsarkiv

Sämsta resultat hittills i Folksams färgtest 2015

Bara 4 av 45 färger får godkänt i Folksams senaste färgtest. Folksam helt avråder från köp av fler än hälften pga omfattande påväxt av mögel, alger eller andra problem.Det är det sämsta resultatet någonsin sedan Folksam började testa utomhusfärger. 

Läs mer...


Remiss med anledning av förslag till nya bedömningskriterier

Det är nu dags för en kriterierevision och vi vill gärna höra dina synpunkter samt tacksamt tar emot förslag på förbättringar. Era kommentarer är mycket viktiga för vårt fortsatta arbete.

Läs mer...


Ny miljöbedömare på SundaHus

Vi har anställt Johan Wärn som miljöbedömare på SundaHus. Han är kemist och kommer att vara vikarie för Angelica Hultin under hennes föräldraledighet.

Läs mer...


Ny byggvarudeklaration under utveckling

Föreningen för byggvarudeklarationer har initierat ett projekt för att ta fram nästa version av byggvarudeklarationen. Den nya BVDn beräknas vara färdig att användas kring halvårsskiftet 2015.

Läs mer...


Nu har vi ytterligare en medarbetare som är certifierad i Miljöbyggnad

Nu har vi en till certifierad Miljöbyggnadssamordnare på SundaHus! Vår medarbetare, Rebecka Hovenberg, har gått en utbildning i Miljöbyggnad och därmed blivit Certifierad i Miljöbyggnad.

Läs mer...


Ny metod ska hjälpa kommuner att prioritera miljöåtgärder

IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers tekniska högskola ska utveckla en metod som hjälper kommunerna att satsa på rätt miljöåtgärder. En analys av de olika konsumtionsflöden ska göras genom sk livscykelberäkningar för att identifiera problemområden som bör prioriteras i första hand.

Läs mer...


Nya SundaHus-samordnare

Nu finns det ännu fler diplomerade SundaHus-samordnare. Flera av samordnarna är miljökonsulter och kan med fördel anlitas av SundaHus kunder som är i behov av extra stöd i projekt eller som vill ha hjälp med det systematiska arbetet för att fasa ut farliga ämnen i bygg- och förvaltningsprocessen.

Läs mer...


Varbergs Fastighets AB har valt SundaHus för medvetna materialval

Varbergs Fastighets AB, som är en långsiktig ägare och förvaltare av samhällsfastigheter, har valt SundaHus Miljödata som verktyg för medvetna materialval och för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i byggnader.

Läs mer...


Stort intresse för Naturskyddsföreningens Giftfri Förskola

Mer än en tredjedel av Sveriges kommuner agerar nu för att få bort gifterna från förskolorna enligt Naturskyddsföreningens "Operation Giftfri Förskola". Även myndigheter - Kemikalieinspektionen, Konkurrensverket och Folkhälsomyndigheten - har börjat att agera.

Läs mer...


SP visar att 17 av 20 godkända tätskikt läcker

SP test visar att 17 av 20 tätskiktsystem som är godkända av branschen och CE-märkta läcker. De svaga punkterna är vid skarvar och anslutningar, t.ex. vid golvbrunnen.

Läs mer...


Kemikalieinspektionen föreslår miljöskatt för ftalater i byggvaror

Kemikalieinspektionen föreslår att man utreder möjligheten till en miljöskatt på byggvaror och inredningar med plast som innehåller ftalater.

Läs mer...


Kemikalieinspektionen ger synpunkter om EUs förslag om kriterier för hormonstörande ämnen

EU-kommissionen har genom ett offentligt samråd samlat in synpunkter på deras förslag till kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen. Kemikalieinspektionen har lämnat synpunkter på kommissionens förslag.

Läs mer...


Höga halter bromerade flamskyddsmedel i små barn

Bromerade flamskyddsmedel används i t.ex. möbler och olika plastmaterial för att ge ökad brandsäkerhet, men människor exponeras då för dessa kemikalier, främst via mat och damm.

Läs mer...


Utbildningar för materialleverantörer

I vår kommer SundaHus populära utbildning för materialleverantörer att genomföras i Malmö (18 mars), Göteborg (22 april) och Stockholm (19 maj).

Läs mer...


Utbildning Diplomerad SundaHus-samordnare – nu i Malmö

Nästa utbildning för Diplomerad SundaHus-samordnare äger rum i Malmö 5 februari. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap om hur företag och organisationer kan arbeta med medvetna materialval med hjälp av SundaHus.

Läs mer...


Ny utbildning för konsulter och entreprenörer

SundaHus erbjuder nu en halvdagsutbildning för Miljöanpassat byggande och användning av SundaHus Miljödata. Utbildningen som hålls i Stockholm den 21 januari ger en introduktion till hur man använder SundaHus i projekt samt viktiga frågor kring materialval.

Läs mer...


SundaHus medlemmar i BIM Alliance Sweden

Genom medlemskapet är vi engagerade i intressegruppen för förvaltning med fokus på att driva en praktisk tillämpning för hälso- och miljömedvetna materialval med hjälp av BIM i förvaltningsprocessen.

Läs mer...


Kostnaderna för att inte vidta åtgärder mot hormonstörande ämnen

Nordiska ministerrådets har utfört en socioekonomisk analys av kostnaderna kopplad till hormonstörande ämnens effekter på manlig reproduktiv hälsa.

Läs mer...


KEMI föreslår ytterligare begränsningar för fyra ftalatmjukgörare i byggprodukter

Kemikalieinspektionen anser att de åtgärder som satts upp för fyra ftalatmjukgörare på EU:s tillståndsförteckning inte kommer att räcka för att minska exponeringen.

Läs mer...


Ftalatmjukgörare kan förändra pojkars könsutveckling

Ftalaten DiNP har ersatt en annan ftalatmjukgörare i plastprodukter (såsom PVC-golv) som visat sig ha hormonstörande effekter på pojkar.

Läs mer...


Arbetet med en ny Byggvarudeklaration

SundaHus deltar i projektet som tar fram den nya Byggvarudeklarationen (BVD4).

Läs mer...


Ännu fler Diplomerade SundaHus-samordnare

Nu finns det ännu fler diplomerade SundaHus-samordnare.

Läs mer...


Utbildning för materialleverantörer på engelska

Den 11 februari, 2015 håller SundaHus en utbildning för materialleverantörer på engelska i Malmö. På utbildningen kommer SundaHus erfarna kemister att delta och dagen kommer fyllas av seminarier och diskussionsforum.

Läs mer...


Utbildning Diplomerad SundaHus-samordnare - nu i Stockholm

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap om hur företag och organisationer kan arbeta med medvetna materialval med hjälp av SundaHus. Framförallt innebär detta kunskaper om hur man med hjälp av SundaHus metodik och arbetssätt kan arbeta systematiskt i bygg- och förvaltningsprocessen för att systematiskt fasa ut farliga ämnen i byggnader över tid.

Läs mer...


SundaHus Miljödata kan interagera med BIM och förvaltningssystem

SundaHus VD berättar om vad som är på gång just nu, vad SundaHus menar med medvetna materialval och hur bolaget kan bidra till effektivare arbetssätt i bygg- och förvaltningsprocessen.

Läs mera på Hållbart Samhälle

Läs mer...


Produktrubriker för ökad sökbarhet i SundaHus Miljödata

Standardiserade produktrubriker har införts i vissa produkters beskrivningstexter för att öka möjligheten att hitta och urskilja dem från andra i SundaHus Miljödata.

Läs mer...


Politiker eniga om tuffare kemikaliekrav

En undersökning från IVL Svenska Miljöinstitutet visar att nio av tio av partiernas ledande riksdagskandidater vill se en noggrannare miljöövervakning gällande kemikalier.

Läs mer...


Debatt: Kemikalierna måste upp på bordet

Farliga ämnen hinner knappt förbjudas innan det dyker upp nya ämnen med liknande egenskaper på marknaden. Det finns ett stort behov av forskning och utveckling, inte minst när det gäller den sammanlagda effekten av flera ämnen tillsammans.

Läs mer...


De första SundaHus-samordnarna har fått sina diplom

De diplomerade SundaHus-samordnarna har genomgått en heldagsutbildning inklusive en kunskapskontroll. Det innebär att de har god kännedom om hur man arbetar effektivt i byggprocessen och kunna ge projekt stöd i arbetet med medvetna materialval med hjälp av SundaHus Miljödata.

Läs mer...


Revisioner av bedömningar i SundaHus

En genomgång av samtliga SundaHus-bedömningar i syfte att harmonisera och förbättra kvalitén pågår.

Läs mer...


Fortsatt dialog om att ställa miljökrav för att fasa ut ftalater

Den 17 juni deltog SundaHus i Kemikalieinspektionens branschövergripande dialog om att ställa miljökrav vid inköp för att få bort de farligaste ftalatmjukgörarna i plast.

Läs mer...


Utökat kompetensstöd för att fasa ut farliga ämnen i bygg- och förvaltningsprocessen

Den 23 april hölls den första utbildningen "Diplomerad SundaHus-samordnare" för WSP Environmental. Samordnarna kan därmed anlitas av SundaHus kunder som är i behov av extra stöd i sina byggprojekt eller som vill ha hjälp med det systematiska arbetet för att fasa ut farliga ämnen i bygg- och förvaltningsprocessen.

Läs mer...


SundaHus välkomnar Ikano Bostad som ny verksamhetslicens kund

Ikano Bostad äger, utvecklar och bygger både nya bostadsrätter och hyresrätter i Stockholm, Mälardalen och Öresundsområdet. För bolaget är det viktigt att så många som möjligt ska kunna bo i trevliga och funktionella hem, visionen är att erbjuda bra och prisvärda bostäder. Samtidigt eftersträvar bolaget kvalitet och miljöanpassning - oavsett om de bygger nytt eller förvaltar hyresrätter.

Läs mer...


Ronneby kommun har valt SundaHus Miljödata för att fördjupa sitt arbete med Cradle to Cradle®.

Ronneby kommun har valt SundaHus Miljödata som verktyg för medvetna materialval och för att dokumentera samtliga byggvaror i projekt.  Arbetet är en del av kommunens höga ambitioner inom hållbar utveckling och genom att använda systemet bidrar kommunen till en bättre resursanvändning.

Läs mer...


Ny utbildning: Diplomerad SundaHus-samordnare

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap om hur företag och organisationer kan arbeta med medvetna materialval med hjälp av SundaHus. Framförallt innebär detta kunskaper om hur man med hjälp av SundaHus metodik och arbetssätt kan arbeta systematiskt i bygg- och förvaltningsprocessen för att systematiskt fasa ut farliga ämnen i byggnader över tid.

Läs mer...


Krafttag för en Sund Förskola

SundaHus nya utbildning om hur man minskar mängden gifter i förskolan hölls i Ronneby i maj. Deltagarna var pedagoger, tjänstemän, föräldrar och företagare och engagemanget var stort, vilket ledde till mycket givande diskussioner.

Läs mer...


Fler datum för leverantörsutbildningar

Den 30 september och 8 oktober håller SundaHus sin uppskattade materialleverantörsutbildning i Stockholm respektive Göteborg.

Läs mer...


Nationellt upphandlingspris till Landstinget i Värmland från regeringens expertorgan

Landstingsfastigheter i Värmland vann 8 april 2014 priset Utmärkt hållbar upphandlare 2014 för sitt arbete med hållbara byggnader. Landstinget i Värmland har lyckats få till den lägsta energianvändningen i landet per kvadratmeter i sina lokaler.

Läs mer...


Minimera mängden farliga ämnen i förskolan

Nu lanserar SundaHus en serie tjänster för att stödja kunder som vill mimimera mängden farliga ämnen som barn utsätts för i förskolan.

 Läs mer i pressmeddelandet

Läs mer...


Fler datum för leverantörsutbildningar

Den 10 juni håller SundaHus en utbildning för materialleverantörer i Stockholm. På utbildningen kommer SundaHus erfarna kemister samt byggherrerepresentanter att delta och dagen kommer fyllas av seminarier, diskussionsforum och erfarenhetsutbyte på hög nivå.

Samma utbildning kommer att hållas i Stockholm och Göteborg.

Läs mer...


Landstinget i Värmland vann stort europeiskt innovationspris med hjälp av SundaHus

Landstinget i Värmland använder SundaHus Miljödata för att skapa egna miljökriterier för de byggnadsmaterial som får användas i landstingets byggnader, utöver EU:s normer och mål. Landstinget i Värmland vann priset som delas ut av de europeiska regionernas samarbetsorganisation AER, i konkurrens med 230 regioner i Europa.

 

Läs mer i pressmeddelandet

Läs mer...


Effekter av miljömedvetna materialval, en jämförande studie i miljönytta kontra utgift

Vid projektering och byggnation av Landstinget i Värmlands nya neonatalvårdavdelning vid Centralsjukhuset under våren 2013 valdes endast material som uppfyller landstingets miljökrav. Vilka effekter i form av reducerad oönskad kemikalie- förekomst och hur stor utgiftsökningen som det miljömedvetna arbetet i byggprojekt medför sammanfattas i landstingets rapport.

Läs mer...


Förenkling av kemikalielistor i SundaHus Miljödata

Kemikalielistor upprättas av fastighetsförvaltare för att hålla koll på kemiska produkter som används för drift och underhåll inom den egna organisationen. Funktionen för kemikalielistor i SundaHus Miljödata innebär att man kan bevaka användningen av produkter med farliga ämnen och försöka att fasa ut dem genom att hitta alternativ med bättre ämnesinnehåll.

Läs mer...


Utbildning för leverantörer i Linköping 9 april och Stockholm 12 maj

Den 9 april håller SundaHus en utbildning för materialleverantörer i Linköping. På utbildningen kommer SundaHus erfarna kemister samt byggherrerepresentanter att delta och dagen kommer fyllas av seminarier, diskussionsforum och erfarenhetsutbyte på hög nivå.

Samma utbildning kommer att hållas i Stockholm 12 maj (fulltecknad)

Läs mer...


Hemsö har valt SundaHus för att undvika farliga ämnen i samband med nybyggnation och löpande förvaltning

Hemsö, som är en långsiktig ägare av samhällsfastigheter, har valt SundaHus Miljödata som verktyg för medvetna materialval och för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i byggnader under hela livscykeln.

Läs mer i pressmeddelandet

Läs mer...


SundaHus bedömningskriterier tillgänglig på engelska

Nu finns en den engelska översättningen av SundaHus bedömningskriterer 6.0 tillgänglig. Klicka här för att nå bedömningskriterierna på engelska.

Läs mer...


Utbildning för leverantörer i Göteborg 5 februari, Linköping 9 april och Stockholm 12 maj

Den 9 april håller SundaHus en utbildning för materialleverantörer i Linköping. På utbildningen kommer SundaHus erfarna kemister samt byggherrerepresentanter att delta och dagen kommer fyllas av seminarier, diskussionsforum och erfarenhetsutbyte på hög nivå.

Samma utbildning kommer att hållas i Stockholm 12 maj

 

 

Läs mer...


Lansering av nya SundaHus bedömningskriterier

Under det senaste året har vi på SundaHus arbetat med en revision av våra bedömningskriterier. Vi är stolta och glada över att berätta att vi nu lanserar våra nya bedömningskriterier (6.0) och att de nya kriterierna kommer att gälla från och med den 25 november.

Läs mer...


Succé för SundaHus-utbildning för leverantörer

Nu har SundaHus genomfört sin första utbildning för materialleverantörer - "Så möter du nutida & framtida miljökrav" - i Stockholm. Utbildningen var fulltecknad och engagemanget stort hos deltagarna, vilket ledde till en mycket givande dag med erfarenhetsutbyte på hög nivå.

Läs mer...


Nanoutredare föreslår nanocentrum istället för nationellt nanoregister

Ethel Forsberg, som fått i uppdrag av regeringen att se över förutsättningarna för att inrätta ett nationellt nanoregister, har kommit fram till att det är bättre att inrätta ett nanoråd och ett nanocentrum som arbetar självständigt under regeringen. 

Läs mer...


Många graffitiborttagare får en C-bedömning

Ett ämne som förekommer i många klotterborttagare (1-etylpyrrolidin-2-on, CAS  2687-91-4) klassificeras numera som ett utfasningsämne enligt den officiella klassificering som gäller för hela EU.

Läs mer...


Tack för senast!

Tack till alla er som besökte och som lyssnade på våra föreläsningar under mässan Ekobygg.

Läs mer...


Nya möjligheter för fastighetsägare att följa upp arbetet med medvetna materialval

Giftfri miljö är ett av Sveriges 16 nationella miljömål. Lagstiftingen är delvis bristfällig och processen går långsamt och därför väljer många fastighetsägare att arbeta med att fasa ut farliga ämnen på frivillig basis. Med SundaHus nya statistikrapporter finns det nu en unik möjlighet för fastighetsägare att följa upp sitt arbete med medvetna materialval i bygg- och förvaltningsprocessen.

Läs mer...


Verktyg för prioritering av varugrupper för miljöbedömning i projekt

SundaHus har deltagit i ett utvecklingsprojekt för prioritering av varugrupper. Syftet med projektet var att "skapa en hjälp till bygg- och anläggningsprojekt för hur de ska kunna prioritera vilka varugrupper som ska omfattas av miljöbedömning, beroende på hur ambitionsnivån ser ut i det enskilda bygg- eller anläggningsprojektet".

Läs mer...


Utbildning för leverantörer

Den 13 november håller SundaHus en utbildning för materialleverantörer i Malmö. På utbildningen kommer SundaHus erfarna kemister samt byggherrerepresentanter att delta och dagen kommer fyllas av seminarier, diskussionsforum och erfarenhetsutbyte på hög nivå.

Samma utbildning hålls 5 februari i Göteborg.

Läs mer...


Förbättrad sökmotor i SundaHus Miljödata

Under sommaren har vi ytterligare förbättrat sökmotorn i SundaHus Miljödata. Detta innebär ännu större möjligheter att få bättre träffsäkerhet i samband med sökningar i systemet.

Läs mer...


Hormonstörande ämnen uppdaterade i SundaHus Miljödata

I SundaHus Miljödata används Europeiska kommissionens lista över misstänkt hormonstörande ämnen som underlag för att lista hormonstörande ämnen i produkter

Läs mer...


SundaHus-bedömningar direkt på leverantörens webbplats

EnviroLink är en unik kopplingsfunktion som länkar samman leverantörers webbaserade produktkataloger med SundaHus Miljödata för att erhålla information om en produkts miljöbedömning.

Läs mer...


Hjälp oss att uppdatera dokumentlänkar

Nu finns det möjlighet för byggmaterialleverantörer att registrera länkar till dokument på webben som borde uppdateras i SundaHus Miljödata. Antingen kan detta göras för dokument som tidigare visats i databasen eller också kan en leverantör föreslå länkar till nya dokument.

Läs mer...


Färger, fogmassor, spackel och primer ses över

SundaHus kommer att göra en genomgång av samtliga produkter inom vissa prioriterade varugrupper i syfte om att uppdatera och harmonisera bedömningarna.

Läs mer...


Nytt varningssystem i SundaHus Miljödata

Det går att göra stora tidsbesparingar i byggprocessen genom ett nytt varningssystem för att kontrollera att byggvarorna uppfyller de miljökrav som ställs. Nu är det möjligt att direkt se om byggvaran uppfyller de krav som fastighetsägaren har satt upp exempelvis enligt krav för miljöcertifiering av byggnader.

 

Läs mer i pressmeddelandet

 

Läs mer...


Nya möjligheter till avvikelserapporter i SundaHus Miljödata

SundaHus fortsätter att utveckla sina system och dess funktioner. Nu lanseras möjligheten att ta fram en avvikelserapport i SundaHus Miljödata för de projekt som bygger enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad, nivå Silver.

Läs mer i pressmeddelandet

Läs mer...


Ny miljöcoach på SundaHus

Från och med den 1 februari är Rebecka Hovenberg anställd hos oss. Hon kommer främst att arbeta som miljöcoach. Rebecka kommer från Ragn-Sells Miljökonsult och hon har bred erfarenhet av miljö- och kvalitetsfrågor och har tidigare arbetat som miljökonsult med bland annat miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsledning, utbildningar i miljö samt miljöjuridiska tjänster.

Läs mer...


SundaHus Miljödata utökas med information om emissioner, livslängd och förnyelsebart material

SundaHus utvecklar ständigt sitt system och dess funktioner som en följd av de krav och förväntningar som finns hos kunderna och marknaden i stort. Nu visas information om emissioner från byggprodukter och en utökad information om andel förnyelsebart material i systemet.

Läs mer i pressmeddelandet

Läs mer...


Ny systemutvecklare på SundaHus

Vi hälsar Rui Zhang välkommen till SundaHus. Hon började arbeta hos oss som systemutvecklare den 7 januari.

Läs mer...


SundaHus i Linköping välkomnar Frankrikes initiativ om ett obligatoriskt nanoregister

Frankrike blir första nation med att inrätta ett obligatoriskt nanoregister vars mål är att underlätta forskning kring eventuella risker.  SundaHus, som driver och utvecklar Sveriges största oberoende värderingssystem för byggvaror, har sedan april 2011 arbetat för att uppmärksamma på den bristande kunskapen om hälso- och miljökonsekvenser av nanopartiklar.

Läs mer...


Huge Fastigheter AB säkrar materialvalen i framtidens fastighetsbestånd

Vi kompletterar nu vårt system med nya förvaltningsfunktioner som ger ägare och förvaltare av fastigheter ett kraftfullt verktyg för att skapa en långsiktig och hållbar inomhusmiljö. Huge Fastigheter AB är en av de första att aktivera förvaltningsfunktionerna och tar därmed ännu ett steg mot en bättre långsiktig boendemiljö för sina hyresgäster.

Läs mer...


Nu har vi en medarbetare som är certifierad i Miljöbyggnad

Nu har vi även en certifierad Miljöbyggnadssamordnare på SundaHus! Vår medarbetare, Lisa Elfström, har gått en utbildning i Miljöbyggnad och därmed blivit Certifierad i Miljöbyggnad. Detta innebär att vi kan erbjuda utökade tjänster inom Miljöcoachområdet. 

Läs mer...


SundaHus söker en .NET-utvecklare

Till SundaHus utvecklingsavdelning söker vi nu en .NET-utvecklare för en viktig roll i företaget.

Läs mer...


Vidareutveckling av SundaHus-verktyget för Miljöbyggnad

Nyligen lanserade Sweden Green Building Council version 2.1 av kriterierna för Miljöbyggnad. Sundbybergs kommun har valt att certifiera sina byggnader enligt de senaste kriterierna.

Läs mer...


Nya rapporter i SundaHus Miljödata

Vi har nu uppdaterat våra miljödatablad och dokumentationssammanställningar för kollektioner

Läs mer...


Lunds kommun satsar på SundaHus Miljödata

Med systemet SundaHus Miljödata förenklas och säkras att byggmaterial med låg hälso- och miljöpåverkan väljs vid byggnation. Systemet blir ett stöd i Lundafastigheters arbete att certifiera de kommunala byggnaderna enligt det svenska systemet Miljöbyggnad.

Läs mer...


BK04 uppdaterad

Vi har nu uppdaterat våra BK04-koder till version 2012.

Läs mer...


Nexans länkar till SundaHus Miljödata

Nexans kan numera erbjuda miljöinformation för de produkter som är bedömda i SundaHus Miljödata direkt via sin produktkatalog på www.nexans.se. Om en produkt är bedömd i SundaHus Miljödata visas SundaHus ikon och genom att klicka på den får man sammanfattande miljöinformation direkt från SundaHus databas.

Läs mer...


Leverantörers kontaktperson för bedömningsbeställningar

Karim Nathani är vår kontaktperson för frågor rörande leverantörs beställningar av miljöbedömningar av sina produkter.

Läs mer...


Vi söker en affärsdriven miljöcoach

SundaHus växer och nyanställer ytterligare en miljöcoach.

Läs mer...


Ny miljöbedömare på SundaHus

Vi har anställt Karim Nathani som miljöbedömare på SundaHus. Han är kemist och kommer att vara vikarie för Evelina Rytter under hennes föräldraledighet.

Läs mer...


Rapport om relining av avloppsrör ur ett beställarperspektiv

Relining är en metod för att med kemiska produkter renovera gamla avloppsrör. Metoden blir allt mer populär då den används för att skjuta upp dyra stambyten på framtiden.

Läs mer...


Kopparläckage ur vattenledningar i nybyggda hus

 Några nybyggda villor i Anderslöv har uppvisat förhöjda halter av koppar i dricksvatten.   

Läs mer...


BSAB- och BK04-koder lättare att använda i SundaHus Miljödata

BSAB- och BK04-koder ger bra möjligheter för jämförelser av produkter av samma kategori mellan olika leverantörer.

Läs mer...


Ännu en kommunal koncern väljer SundaHus

Nu har ännu en kommunal koncern i Göteborg, Förvaltnings AB Framtiden, tecknat avtal med SundaHus för att säkerställa att man använder hälso- och miljömässigt hållbart material vid byggnation. Det innebär att åtta bolag inom koncernen kommer att välja ur en databas med över 64 000 bedömda byggprodukter. Sedan tidigare används SundaHus Miljödata av bland andra Higabgruppen i Göteborg som förvaltar kulturbyggnader som Feskekörka och Gamla Ullevi.

Läs mer...


Ny VD för SundaHus

Arvid Jannert har utsetts till ny VD för SundaHus.

Läs mer...


Söktips

Nu har vi förbättrat sökmöjligheterna i SundaHus Miljödata.

Läs mer...


Nu kan leverantörer beställa bedömningar direkt på webben

Vår nya webbplats möjliggör för leverantörer att beställa miljöbedömningar direkt på webben.

Läs mer...


Nya SundaHus Miljödata lanseras

Nu lanseras SundaHus Miljödata i ny version som gör det enklare för fastighetsägare, konsulter och entreprenörer att välja hälso- och miljöbedömda byggprodukter.

Läs mer i vårt pressmeddelande

Läs mer...


Bäst underhåll av produktdokument om de är tillgängliga på webben

Eftersom informationen i dokumenten till miljöbedömningarna ändras då och då är det viktigt att försöka uppdatera databasen i takt med att detta händer.

Läs mer...


Påminnelse om den allmänna SundaHus-utbildningen

Vi vill påminna om möjligheten att genomgå en allmän SundaHus Miljödata-utbildning för er som inte är kopplade till något projekt för tillfället.

Läs mer...


Månadens tips: Följ statusen på dina beställningar

Undrar du över hur det går med de bedömningar du beställt kan du följa statusen online. Gå in på "Personligt" och titta på kolumnen "Status" under "Beställda bedömningar".  Följande meddelanden visas i samband med beställningar:

Läs mer...


Allmänna SundaHus-utbildningar

Är du intresserad av en SundaHus Miljödata-utbildning men är inte kopplad till något projekt för tillfället? Då kan våra allmänna utbildningar vara intressant för dig. Anmälan görs här under "Välj evenemang"-menyn och "Allmän utbildning". Nästa tillfälle är 19 oktober. Läs programmet för den allmänna utbildningen.

Läs mer...


Vi har anställt en ny miljöcoach

Från och med den 15 augusti är Lisa Elfström anställd hos oss. Hon kommer främst att arbeta som miljöcoach. Lisa kommer från WSP och hon har bred erfarenhet av hållbarhetsfrågor och har tidigare arbetat som miljökonsult med bland annat miljöledning, utbildningar i miljö och hållbarhet samt miljöjuridiska tjänster.

Läs mer...


Månadens tips: Logga in med din e-postadress

När du besöker SundaHus kan du numera välja mellan att logga in med ditt användarnamn eller med din e-postadress.

Läs mer...


Använd gärna instruktionsfilmer

Vi fyller kontinuerligt på med instruktionsfilmer för olika funktioner i SundaHus Miljödata och Miljöklassning. Genom att klicka på frågetecknet på startsidan kommer du till en samling av filmerna.

Läs mer...


Störnig telefoni

På grund av störningar i Linköpings telenät kan det under eftermiddagen vara svårt att nå oss via telefon. Du kan fortfarande nå oss på info@sundahus.se.

Läs mer...


Workshop 16 sept i samband med Fastighetsbranschens Energidag 15 sept

Workshop 16 september: Miljöklassning av byggnader - Så arbetar du med området energi och material i miljöklassningssystemet Miljöbyggnad. Anmäl dig redan nu för att få rabatterat pris

Läs mer...


Ny förstasida

Den publika webbplatsen www.sundahus.se kommer att genomgå en del förändringar under året.

Läs mer...


Nu finns det instruktionsfilmer online för SundaHus tjänster

Nu finns hjälp om hur du använder SundaHus tjänster tillgänglig i form av små korta filmsekvenser.

Läs mer...


Följ senaste nytt från SundaHus via RSS

Nu kan du prenumerera på de senaste nyheterna och notiserna från SundaHus via RSS.

Läs mer...


Anmälningar av projekt kan göras online

Vi har infört möjligheten att beställa projekt online på SundaHus. Detta är framförallt till nytta för de som beställer projekt ofta.

Läs mer...


SundaHus lanserar EnviroLink

EnviroLink är en unik kopplingsfunktion som länkar samman leverantörers webbaserade produktkataloger med SundaHus Miljödata för att erhålla information om en produkts miljöbedömning.

Läs mer...


Månadens tips - hur man söker efter produkter med E- eller RSK-nummer

Om man inte får träff på hela numret kan man söka på produktnamnet för att se produkten finns i databasen.  Alternativt kan man söka på början av E- eller RSK-numret för att se om andra varianter av produkten finns upplagda.

Läs mer...


Nu kommer systemet ihåg vilket projekt man registrerade produkter i senast

En ny funktion har införts i SundaHus som gör att systemet kommer ihåg vilken kollektion som aktiverades senast. Det innebär att om man aktiverar en kollektion så är samma kollektion aktiverad nästa gång man går in i SundaHus Miljödata tills dess att man avaktiverar kollektionen.

Läs mer...


Så här beställer leverantörer bedömningar i SundaHus Miljödata

Leverantör som önskar få sina produkter bedömda kan teckna ett avtal med oss om detta. Vi debiterar per timme enligt vid var tidpunkt gällande prislista (du kan se den under "Mitt konto" -> "Priser" när du loggat in).

Läs mer...


Rostfritt stål kommer att bedömas annorlunda i SundaHus Miljödata

Den finska motsvarigheten till Arbetsmiljöverket har gjort en omfattande litteraturstudie om rostfritt stål där det bl a granskat diverse studier och tester gjorda på materialets hälso- och miljöfarlighet. Rapporten visar att urlakning av nickel från majoriteten av de olika rostfritt stål-kvaliteter ligger under gränsvärdet för nickelallergi och därmed inte skall räknas som ett allergiframkallande material. Undantag från detta är svavel-innehållande rostfritt stål-kvalitén 303, som uppvisar nickelhalter lite över gränsvärdet och därmed riskerar att vara ett problem för väldigt känsliga nickelallergiker.

Läs mer...


Vi söker en affärsdriven miljöcoach

En av SundaHus grundare kommer under våren att gå i pension och nu söker vi hennes efterträdare.

Läs mer...


Vi har anställt en marknadschef

Vi förstärker vår marknads- och försäljningsfunktion genom att anställa Arvid Jannert som marknadsansvarig.

Läs mer...


Månadens tips: Utnyttja hela bildytan i miljöklassningsverktyget

Genom att klicka på de fyra pilarna till höger i menyn kommer miljöklassningsverktyget att expandera och utnyttja hela bredden i webbläsaren. Detta är speciellt användbart om du har en bred skärm och vill använda hela bildytan.

Läs mer...


Dokumentens status har förtydligats

Vår ambition är att ha regelbundna och täta kontroller av samtliga dokument som ligger till grund för den information vi presenterar och de miljöbedömningar vi gör. För att det ska vara möjligt krävs att dokumenten finns tillgängliga på webben så att vi automatiskt, en gång i veckan, kan kontrollera om de förändrats.

Läs mer...


Ny personlig sida upplagd för administration av tjänster på SundaHus Webbplats

Vi har nyligen lagt upp en webbsida på vår huvudwebbplats som kallas för "Mitt konto". Denna webbsida är till för att administrera olika tjänster och funktioner såsom inbjudningskoder, teckning av demokonto, prenumeration på nyhetsbrev, ändring av lösenord och för att visa standardprislistan. "Mitt konto" kan nås via huvudmenyn på startsidan när du är inloggad.

Läs mer...


Nu finns det beräkningshjälp för energislag i SundaHus verktyg för Miljöklassning av byggnader

Beräkningarna för aspekten "Energislag" kräver omfattande beräkningar som bl a tar hänsyn till vilken miljökategori av el som används, fjärrvärmeleverantörens substrat-input, användning solceller/fångare, kakelugn m fl. Numera finns beräkningshjälp för denna aspekt inne i SundaHus verktyg för Miljöklassning av byggnader.

Läs mer...


Worst-case ämnen införs i SundaHus

Vår ambition är att alltid göra en så korrekt bedömning som möjligt av alla produkter och vi utgår från den information som tillverkaren/leverantören tillhandahåller. Men, när den enda information vi får angående en produkts innehåll är väldigt generell tvingas vi göra ett val.

Läs mer...


Månadens tips: Se upp för "röda huset"-symbolen!

I SundaHus markeras produkter med risken för att orsaka nickelallergibesvär (t ex handtag och trycken) med "röda huset"-symbolen.

Läs mer...


Mer information på SundaHus Miljödatas detaljsidor

Nu visas samtliga ämnen och material på SundaHus Miljödatas detaljsidor!

Läs mer...


Tillverkningsskedet ingår i SundaHus miljöbedömningar

Enligt miljömålet Giftfri miljö ska nyproducerade varor, så långt det är möjligt, vara fria från utfasningsämnen och inte heller användas i produktionsprocesser om inte företaget kan visa att människa och miljö inte kommer till skada.

Läs mer...


Varning för produkter som kan äventyra guldklassning

För avsnittet Material och kemikalier i Miljöklassad byggnad krävs det att utfasningsämnen inte byggs in över en viss halt i utpekade byggdelar om man vill uppnå klasserna Guld eller Silver.

Läs mer...


Belysningsföretag förbättrar sina miljödeklarationer

Allt fler belysningsföretag har börjat göra miljödeklarationer med bättre beskrivningar om materialet i armaturerna än tidigare.

Läs mer...


Tack alla ni som besökte oss på Nordbygg 2010

Vi vill tacka alla som besökte vår monter på Nordbygg 2010!

Läs mer...


SundaHus är nu medlem i Sweden Green Building Council

Läs mer...


SundaHus och Pärmen.se i unikt samarbete

Snart blir det möjligt att samla all byggdokumentation inklusive miljövärderingar på ett och samma ställe. Efter önskemål från flera fastighetsägare har nämligen SundaHus och CAD Specialisten beslutat att koppla ihop sina verktyg SundaHus Miljödata och Pärmen.se. För kunderna innebär detta en förenkling av bygg-, upphandlings- och förvaltningsprocessen, med bättre informationsflöden, ökad transparens och ökad miljöhänsyn.

Läs mer...


Besök oss på Nordbygg 2010

SundaHus finns med på Nordbygg (monter C07:62) och visar bl a det nya verktyget för miljöklassning av byggnader. Verktyget är baserat på Bygga-bo-dialogen/Boverkets kriterier "Miljöklassad Byggnad". Du kan även skriva ut ett kostnadsfritt entrékort via oss.

Läs mer...


Vi förstärker på bedömningssidan

Från och med idag, 11 januari 2010, är Evelina Olofsson anställd hos oss. Hon kommer främst att arbeta med miljöbedömningar.

Läs mer...


20 000 unika produkter i SundaHus!

Nu finns det över 20 000 unika produkter och snart 39 000 varianter i SundaHus Miljödata. Då systemet visades för första gången 2003 på en byggmässa fanns det 1500 produkter. Databasen har vuxit i allt snabbare takt sedan dess. Idag är SundaHus Miljödata det största systemet på marknaden för miljövärdering av byggvaror och har kunder och användare över hela landet.

Läs mer...


Nya bedömningskriterier publicerade

Kriteriedokumentet för SundaHus bedömningskriterier har uppdaterats och finns nu på webben som version 5.19. De stora ändringar som gjorts berör bedömningen av zink och koppar i kontakt med vatten samt att hormonstörande ämnen i kategori 1 ingår i helhetsbedömningen. Vi har också ändrat namnet på ytbehandlingen Miralloy till Prion

Läs mer...


SIN-listan uppdaterad med 89 nya ämnen

Internationella kemikaliesekretariatet ChemSecs förteckning över farliga kemikalier, den s k SIN-listan, har uppdaterats med 89 nya ämnen. Den uppdaterade SIN-listan kan nås via spärrlista i SundaHus.

Läs mer...


Zinkens klassning

Produkter innehållande zink i kontakt med strömmande vatten kommer att märkas med en röd varningstriangel kopplad till texten "Produkten innehåller zink i kontakt med strömmande vatten".

Läs mer...


SundaHus tecknar avtal med Specialfastigheter

SundaHus har tecknat avtal med Specialfastigheter Sverige AB för projektering av ett nytt elevhem vid Ekeskolan i Örebro. 

Läs mer...


Ny funktion för registrering av mängd och plats i SundaHus Miljödata

En ny funktion för registrering av mängd och plats har utvecklats i SundaHus Miljödata. Med hjälp av denna funktion kan information om mängden använda produkter registreras för olika platser i byggnaden. Detta görs genom att koppla ett strukturträd för platser i byggnaden till projektets byggstrukturträd (kollektionsstrukturen).

Läs mer...


Kemikalielista

Kemikalielistor upprättas av fastighetsförvaltare för att hålla koll på de produkter som används för drift och underhåll av fastigheten. SundaHus har infört en ny tjänst som kallas "Kemikalielista" för registrering av dessa produkter. Beskrivning av tjänsten finns här.

Läs mer...


Miralloy byter namn till Prion

Läs mer...


Klassificeringen av massiv koppar tas bort

Med anledning av att det inte finns en officiell klassificering av massiv koppar kommer vi att ta bort riskfraserna på massiv koppar i våra bedömningar.

Läs mer...


Svensk Byggtjänst valde SundaHus

Svensk Byggtjänst

Byggkatalogen är sedan flera år Sveriges mest heltäckande databas om byggvaror. Nu kompletteras webbtjänsten med marknadens mest omfattande miljövärderingssystem för byggvaror - SundaHus Miljödata. Helhetsbedömningarna från SundaHus blir gratis tillgängliga för Byggkatalogens användare.

Läs mer...


Idag öppnar vår nya webbplats

För att göra det mer tydligt och lättillgängligt för våra besökare och användare har vi utformat en ny webbplats. Vi har tillfört nya funktioner och arbetar ständigt med att förbättra våra tjänster efter våra kunders behov.

Läs mer...


Förbättrad hantering av mängder och platser i kollektioner

Nu finns möjlighet att registrera flera olika rader med mängder och platser för en given produkt och kollektion.

Läs mer...


Dokumentation från seminariet den 27 april 2009

Nu finns dokumentationen från SundaHus presentation på Byggmaterialindustriernas seminarium om miljövärdering av byggvaror tillgänglig.

Läs mer...


Presentationen av bedömningar har förtydligats

Vi har förbättrat presentationen om produkternas egenskaper i tillverkningsfasen i SundaHus Miljödata.

Läs mer...


Nya utskriftsmöjligheter för dig som använder kollektioner

Nu går det att skriva ut sammanställningar med eller utan BSAB-kod samt inkludera mängder i projekt. Har du frågor om hur du ska göra kan du slå en signal till oss i Linköping.

Läs mer...


Tipsa oss gärna om produkter som saknas i SundaHus Miljödata

Som användare av SundaHus Miljödata har du möjlighet att tipsa oss om att bedöma en produkt, som saknas i databasen. Syftet är att få in tips på produkter som ni tycker är intressanta och viktiga och bör finnas i databasen.

Läs mer...


SundaHus är med i utvecklingen av BIM

SundaHus följer utvecklingen av Building Information Modeling (BIM) och har därför gått med i föreningen buildingSMART för att kunna anpassa våra produkter till gällande IT standard.

Läs mer...


Nya regler för klassificering och märkning av kemiska ämnen

Den 20 januari 2009 trädde en ny förordning om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar i kraft. Förordningen innebär bl a att nuvarande risk- och skyddsfraser ersätts med faro- och skyddsangivelser för klassificeringen av kemiska ämnen.

Läs mer...


Bisfenol S och F är inte säkra alternativ till bisfenol A

Bisfenol S (BPS) och bisvenol F (BPF) planeras vara säkra alternativ till den hormonstörande föreningen bisfenol A som bl.a. används i polykarbonatplast.

Läs mer...

Prenumerera

RSS_Icon_Small Prenumerera via RSS »

Nyheter