Varumärke:Jape
Artikel:Grön-Fri, (ospecificerad)
Artikeln har fått bedömning C-. Artikelns sammanvägda bedömning beräknas och presenteras med någon av bokstäverna A, B, C+, C- eller D där A är bäst.
U
Innehåller inte utfasningsämnen.
R
Innehåller minst ett prioriterat riskminskningsämne.
P1
Innehåller inte PBT/vPvB-ämnen.
P2
Innehåller inte potentiella PBT/vPvB-ämnen.
H1
Innehåller inte ämnen som finns upptaget på Europeiska kommissionens prioriteringslista över hormonstörande ämnen under kategori 1, vilket innebär att det finns vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt i minst en djurart (inklusive människa).
H2
Innehåller inte ämnen som finns upptaget på Europeiska kommissionens prioriteringslista över hormonstörande ämnen under kategori 2, vilket innebär att det finns vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt vid in vitro försök (provrörsförsök).
Grön kvadrat
Innehåller inte förnyelsebara råvaror.
Dött träd
Innehåller minst ett miljöfarligt ämne.
Fabrik
Hälsofarliga ämnen förekommer i produkten i tillverkningsskedet.
Röd hammare
Hälsofarliga ämnen förekommer i produkten i byggskedet.
Rött hus
Inga hälsofarliga ämnen förekommer i produkten i fastigheten.