SundaHus

Systemuppdatering av SundaHus Miljödata

På måndag, 2016-10-03, kommer vi att lansera SundaHus Miljödatas nya bedömningskriterier, version 6.1. Detta innebär bland annat att vi kommer att bedöma om de över 35.000 unika produkter som finns i vårt system. För att vi ska kunna göra det på ett säkert och effektivt sätt måste vi tyvärr stänga tillgången till systemet via vår webbplats från fredag 2016-09-30 16:00 till måndag 2016-10-03 06:00. Vi ber om ursäkt för nedtiden men hoppas det vägs upp av våra uppdaterade kriterier och ombedömda produkter.

Om du har frågor om vad som är förändrat i de nya bedömningskriterierna kan du läsa om det här: SundaHus lanserar nya kriterier 6.1

Med vänliga hälsningar
SundaHus Miljödata


System Update SundaHus Material Data

On Monday, 2016-10-03, we will launch the new SundaHus Material Data assessment criteria, version 6.1. This means that we will reassess over 35,000 unique products available in our system. In order to carry this out safely and effectively, we have to block access to the system via our website from Friday to Monday 2016-09-30 16:00 - 2016-10-03 06:00. We apologize for this inconvenience, but hope it will be offset by our updated criteria and reassessed products.

If you have questions about what's changed in the new assessment criteria, you can read about it here (only in Swedish): SundaHus lanserar nya kriterier 6.1

Sincerely
SundaHus Material Data


www.sundahus.se